Riistakolmioiden kesälaskenta lähestyy

Riistakolmioita lasketaan tänä kesänä 22.7.–6.8.2023. Laskennassa ovat mukana metso, teeri, pyy ja riekko sekä lehtokurppa, metsäjänis ja karhu.

Kuva Jaakko Alalantela
Julkaistu4.7.2023

Suositeltavinta on tehdä laskenta kahden ensimmäisen viikon aikana, jolloin tulokset ennättävät varmasti metsästysaika-asetuksen pohjaksi. Jotta tulokset saadaan ajantasaisesti käyttöön, palautukset suositellaan tehtäväksi oma.riistakolmiot.fi -sivuston kautta.

─ Heinä-elokuun vaihteessa tehtävät riistakolmiolaskennat kertovat metsäkanalintukantojen tiheyksistä, sekä siitä, miten metsäkanalintujen lisääntyminen on onnistunut. Viime kesän laskennoissa todettiin, että metsäkanalintujen tiheydet olivat pysyneet edellisvuoden tasolla. Metsolla ja teerellä aikuiskanta kasvoi, kesän 2021 hyvän poikastuotannon seurauksena, kertoo erikoistutkija Andreas Lindén Luonnonvarakeskuksesta.

Syksyn metsästysajat päätetään laskentojen tulosten perusteella heti laskentakauden päätyttyä. Metsäkanalintujen metsästysaikoja koskeva asetus lähtee lausunnolle elokuun puolenvälin jälkeen ja lopullinen asetus tulee voimaan juuri ennen metsäkananlintujen metsästysajan alkua.

Viime vuosina kesälaskentaan on osallistunut noin 6 000 laskijaa tuhannella riistakolmiolla. Riistakolmioiden kesälaskennassa keskitytään metsäkanalintuihin, talvella lasketaan riistanisäkkäiden jäljet.

Luonnonvarakeskuksen tiedote.