Sommarinventeringen av vilttrianglar närmar sig

I år inventeras vilttrianglarna från 27 juli till 11 augusti. Till arterna som räknas hör skogshönsen (tjäder, orre, järpe och ripa) och morkulla, skogshare och björn.

Bild Tuomo Turunen

Publicerad4.7.2024

Vilttrianglarna som räknas på sommaren ger oss data om skogshönsens regionala tätheter och hur häckningen har lyckats.

– Sedan 2016 har det gått uppåt för skogshönsen och vi har haft flera goda år. Det ska bli spännande att se om de goda åren fortsätter och hur häckningen har lyckats i år, säger specialforskaren Andreas Lindén på Naturresursinstitutet.

– Vi rekommenderar att räkningen görs under de två första veckorna, så hinner resultatet säkert fram för att bilda underlag för förordningen om jakttiderna. För att få in resultaten i realtid rekommenderar vi också att de skickas in på webbplatsen oma.riistakolmiot.fi.

Höstens jakttider bestäms utifrån inventeringsresultaten så fort inventeringen är avslutad. Förordningen om jakttiderna för skogshönsen skickas på remiss efter mitten av augusti och den slutliga versionen träder i kraft strax innan hönsjakten börjar. Du hittar jakttiderna för skogshönsen på webbplatsen riista.fi.

Frivilliga inventerar trianglarna

Vilttrianglarna är permanenta inventeringsrutter anlagda i terrängen för inventering av skogsvilt. Varje triangel är liksidig med en sammanlagd längd på 12 kilometer. De tre inventerarna går i bredd och antecknar samtliga skogshöns inom en 60 meter bred zon. 

Inventeringen görs av frivilliga jägare. Under de senaste åren har ungefär 6 000 personer deltagit i sommarinventeringen och de har räknat cirka tusen vilttrianglar.