I Kattilalampi var marken mjukare än väntat, så en del av maskinarbetena måste vänta på tjälen.

Snö och is hindrar inte när en våtmark anläggs

Alla gånger är det inte möjligt att anlägga våtmarker under sommarhalvåret. I synnerhet på sanka objekt med torvbotten krävs det tjäle för att grävmaskinen ska kunna jobba.

Bilder Holtti Hakonen
Publicerad24.2.2022

Vintern innebär merarbeten och svårigheter för anläggandet. Det stora flertalet av Sotka-våtmarksprojektets objekt anläggs under sommarhalvåret; då kan arbetet slutföras på en gång. På somliga objekt är terrängen ändå så mjuk att det bara är på vintern när tjälen har gått i jorden som en typisk 18 tons grävmaskin kan jobba. Då kan det ändå hända att frusen jord blir inkapslad i strukturerna och bildar ett hålrum när den tinar. För att en dammvall säkert ska bli tät så färdigställer man den på sommaren.

Har marken säkert frusit?

För att skapa optimala arbetsförhållanden på vintern ska man några veckor innan arbetet börjar kontrollera att objektet har frusit. Om snön ligger djup så isolerar den effektivt och det är osäkert om tjälen går i jorden ens vid sträng kyla. Det går att skynda på infrysningen genom att köra med grävmaskin eller snöskoter på den blivande arbetsplatsen så att fordonet packar snön.

På de allra mjukaste ställena kan det vara idé att använda en skidspårsmaskin med breda larvband som fördelar vikten över ett stort område. Ibland räcker inte ens det och man nödgas använda flyttbara körplattor. Se videon på projektets Facebooksida där grävmaskinen tar sig fram med sådana.

Med hjälp av körplattor kunde en hela 25 ton tung grävmaskin jobba i Sotkavåtmarken Båtviken trots att tjälen inte gick djupare än 15 cm.

Sträng kyla en prövning för grävmaskinerna

På vintern kan kölden och tjälen å ena sidan underlätta grävmaskinens arbete men å andra sidan försvåra det. Om marken är frusen kan i synnerhet blöt mineraljord vara så hård att det blir skador på grävmaskinen. Vid kyla ska vätskorna och i synnerhet hydrauloljan vara av vinterkvalitet.

I Sotkavåtmarken Kaijanlampi låg arbetet nere i januari 2021 eftersom kölden var strängare än

-30°C. Under den första mildare dagen var grävmaskinen fortfarande så djupfryst att den inte kunde återuppta jobbet förrän den hade tinats en hel dag. Orsaken visade sig vara bränslet som var av en lättare vinterkvalitet i stället för arktisk.

 

Snöarbeten

Om snön ligger djup eller om det snöar ymnigt medan jobbet pågår måste grävmaskinen schakta bort snön från arbetsplatsen. Även på sommaren skalar man av porös ytjord där dammvallen ska byggas, men volymen opackad snö som ska avlägsnas kan vara många gånger större. I snöig terräng gäller det för föraren att hålla tungan rätt i mun så han inte kör ner sig på något mjukare ställe eller i en grop han själv grävt.

Stora mängder blötsnö kan å andra sidan underlätta jobbet eftersom snön då kan packas till ett bärande lager över mjuka ställen. På det här viset gjorde man i Sotkavåtmarken Ylälampi i Tervo.

I Sotkavåtmarken Ylälampi i Tervo gjorde den djupa snön jobbet lättare för grävmaskinen.

Men trots allt går det att jobba på vintern och åstadkomma fina våtmarker. Torven förblir också på vintern ofrusen under tjälen och är lätt att hantera. På vintern kan man lägga jordmassorna i högar för att på sommaren fortsätta forma jorden när den har torkat.

SOTKA-våtmarkerna

Finlands viltcentrals projekt Sotka-våtmarker jobbar med att iståndsätta våtmarker till livsmiljöer för sjöfåglarnas ungar. Syftet är att minska mångfaldsförlusterna i naturen och trygga sjöfåglarnas framtid. Läs mera på kosteikko.fi > svenska.