Kattilalammella maa oli odotettua pehmeämpää, joten osa konetöistä siirrettiin roudan aikaan.

Kosteikkoja rakentuu lumen ja jään keskellä

Aina ei kosteikkojen rakentaminen sulan maan aikaan ole mahdollista. Etenkin märillä suopohjaisilla kohteilla tarvitaan routainen maa, jotta kaivinkone pääsee työskentelemään.

Kuvat Holtti Hakonen
Julkaistu18.2.2022

Talvi tuo lisää työvaiheita sekä haasteita kosteikoiden rakentamiseen. SOTKA-kosteikot -hankkeen kosteikoista valtaosa rakennetaan sulan maan aikaan, jolloin kosteikon rakenteet voidaan viimeistellä kerralla. Osalla kohteista maasto on kuitenkin niin pehmeää, että ainoastaan talvella roudan aikaan maa kantaa tyypillistä 18 tonnia painavaa kaivinkonetta. Tällöin rakenteiden sisään jää mahdollisesti jäätynyttä maa-ainesta, joka sulaessaan muodostaa tyhjän tilan. Jotta patorakenne olisi varmasti tiivis, se viimeistellään kesällä.

Varmasti jäässä

Jotta talvityöskentelyyn olisi parhaat olosuhteet, on työskentelyalueen jäätyminen varmistettava jo muutamaa viikkoa ennen varsinaisen työmaan aloittamista. Jos lunta on paljon, se eristää tehokkaasti ja maa ei välttämättä luonnollisesti jäädy kovillakaan pakkasilla. Jäätymistä voi edesauttaa ajamalla kaivinkoneella tai moottorikelkalla työskentelyalueella, jolloin tela painaa lumen tiiviiksi.

Kaikkein pehmeimmillä paikoilla voi olla tarpeen käyttää latukonetta, jonka leveät telat levittävät painon laajalle alueelle. Joskus sekään ei riitä ja on turvauduttava siirrettäviin kaivualustoihin. Katso video hankkeen Facebook-sivuilta, kun kaivinkone etenee kaivualustojen avulla.

Kaivualustojen avulla Båtvikenin SOTKA-kosteikon padonrakennustyömaalla pystyi toimimaan jopa 25 tonnisella kaivinkoneella siitä huolimatta, että työskentelyalueen pinta oli jäässä vain 15 cm syvyydeltä.

Kireällä pakkasella kaivinkoneet kovilla

Talvella pakkaset ja routainen maa yhtäältä helpottavat kaivinkoneen työskentelyä ja toisaalta myös hidastavat sitä. Kovalla roudalla etenkin märät kivennäismaapaikat voivat olla niin kovia, että kaivinkoneeseen voi tulla vaurioita. Kylmässä koneen nesteet ja erityisesti hydrauliikkaöljy tulee olla talvilaatuista.

Kaijanlammen SOTKA-kosteikon työmaalla tammikuussa 2021 työmaa oli tauolla, kun pakkanen kiristyi yli -30°C:een. Kaivinkone oli taukoa seuraavana lauhempana päivänä edelleen niin jäässä, ettei töitä voitu ennen koko päivän kestänyttä sulattelua jatkaa. Syyksi paljastui polttoaine, joka oli kevyempää talvilaatua arktisen sijaan.

Lumitöitä

Jos lunta on paljon tai sitä sataa rankasti työmaan aikana, on kaivinkoneen luotava lumet työskentelyalueelta. Kesälläkin rakennettavien patopenkereiden kohdalta kuoritaan huokoinen pintamaa pois, mutta etenkin tiivistymätöntä pakkaslunta saattaa olla moninkertainen määrä poistettavana. Lumisessa maastossa kuljettaja saa olla myös kieli keskellä suuta, ettei vahingossa aja pehmeämpään kohtaan tai juuri kaivamaansa kuoppaan.

Runsas märän lumen määrä saattaa toisaalta myös helpottaa työmaata, sillä sen saa tiivistettyä kantavaksi kerrokseksi pehmeiden kohtien päälle myös työmaan aikana. Tällä tavoin toimittiin Tervossa sijaitsevalla Ylälammin SOTKA-kosteikkotyömaalla.

Tervon Ylämmin SOTKA-kosteikolla runsas lumi helpotti kaivinkoneen liikkumista.

Kaikesta huolimatta myös talvityöskentely onnistuu ja hyviä kosteikoita saadaan aikaiseksi. Etenkin turve pysyy talvellakin jäätyneen pinnan alla sulana ja sitä on helppo käsitellä. Tarvittaessa talvella maamassat voidaan läjittää ja hoitaa tarkempi muotoilu kesällä penkereen päältä massojen kuivuttua.

SOTKA-kosteikot

Suomen riistakeskuksen SOTKA-kosteikot -hankkeessa kunnostetaan kosteikkoja vesilintujen poikasille sopiviksi elinympäristöiksi. Tavoitteena on hidastaa luonnon monimuotoisuuden vähenemistä ja turvata vesilintukantojen tulevaisuutta. Lue lisää kosteikko.fi.