Slutspurt på hjortjakten

Publicerad19.1.2021

Jakten på vitsvanshjort har åter igen framskridit i rask takt. I området med tät stam, som omfattar sydvästra Finland och avgränsas i stort sett av riksväg 3 från Helsingfors till Tammerfors och från Tammerfors längs Kumo älv till Björneborg, är målet att skära ner hjortstammen.

Enligt Storviltsassistansens bokföring har hjortolyckorna ökat sedan fjolåret i det här området, vilket tyder på att hjortarna är fler än beräknat. Därför borde förra säsongens avskjutning överträffas med råge. I området med glesare stam går det att utveckla hjortstammen med ett öga på hur olyckorna och skadorna utvecklas.

I området med tät stam bör klart fler hindar än hjortar fällas för att begränsa produktionen av kalvar.

Hjortarna, det vill säga hanarna, börjar fälla hornen i januari och det blir svårare att bestämma kön och ålder, och jaga selektivt. Korrekt identi­fiering blir ännu viktigare för att vi ska nå målet att fälla fler hindar än hjortar. Det är också viktigt att fälla en tillräckligt stor andel kalvar för att effektivt minska viltolyckorna på våren.

Vitsvansjakten med hund fortsätter till 31.1 och utan hund till 15.2. Det gäller att ta vara på hela jaktsäsongen för att licenserna ska bli använda. Så här i slutet av säsongen är det skäl att tillämpa flexibel praxis för att förenkla användningen av licenserna. Sällskapsjakter med hund och jaktgäster i passkedjan ger möjligheter att öka avskjutningen parallellt med effektiv vaktjakt. Det rekommenderas att jägarna under hela jaktsäsongen riktar jakten till närheten av potentiellt utsatta platser för vägtrafiken och lantbruket.

De regionala täthetsvariationerna hos vitsvanshjortens vinterstam vintern 2019-2020 (hjortar/1000 ha). Täthetsytan är beräknad utifrån de hjorttätheter som har allokerats till jaktvårdsföreningarna.