Skogsindustrin: Stålhaglen orsakar inte problem

Publicerad30.6.2021

På ett möte om blybegränsningar som social- och hälsovårdsministeriet ordnade hördes också Skogsindustrin rf. Föreningen tog ställning till de ersättande hagelmaterialens konsekvenser för skogsindustrin här i landet.

Enligt föreningen har sågarna i vårt land, med några undantag, inte stött på hagelproblem i sågvirket. Hagel som träffar stockdelen av ett träd stannar i regel vid ytan, som barkas eller flisas. Lokalt kan problem eventuellt uppstå i områden med stort jakttryck, men konsekvenserna för den mekaniska skogs­industrins verksamhet är försumbara.

I cellulosa- och pappersfabriker orsakar haglen inte problem eftersom hagel som fastnat i barken lossnar i barkningstrumman eller längre fram i processen.