Skogsbruksstuderande fördjupade sig i viltvänligt skogsbruk

En grupp elever från Evois som studerar till skogsbruksingenjör gjorde den 23 september en exkursion till Alhainens gård i Pirttikoski i Tavastehus. På gården driver man framgångsrikt ett lönsamt skogsbruk med viltvänliga metoder.

Bild Miika Näsi
Publicerad29.9.2021

Det viltvänliga skogsbruket är ett sätt att sköta ekonomiskog där man tar hänsyn till skogshönsen och det övriga viltet. Metoden är frivillig och enkel, och kan tillämpas under ett bestånds hela omloppstid.

På Alhainens gård tillämpar man både kontinuerligt skogsbruk och skogsbruk med slutavverkningar.

Exkursionen var lyckad och ämnet intresserade de blivande skogsfackmännen.

Som värd för exkursionen stod Metsä Groups fadderverksamhet representerad av skogsexperten Simo Ansalahti, Mikko Alhainen som är husbonde på Alhainens gård och specialplanerare på Finlands viltcentral samt specialplanerare Marko Svensberg. Från Evois deltog i diskussionerna två lärare, lektorerna Jeppe Raitio och Miika Näsi.

Några praktiska tips för viltvänligt skogsbruk:

  • Spara snår och undervegetation oavsett skogens ålder.
  • Gynna blandbestånd.
  • Röj enbart kring de ekonomiskt värdefulla träden  – undvik överdrivet städande.
  • Spara ris och buskar.
  • Spara skogen i skogskärr och övergångarna mellan våtmark och mo.