Metsäalan opiskelijat perehtyivät riistametsänhoitoon

Evon metsätalousinsinööriopiskelijat vierailivat Alhaisten tilalla Hämeenlinnassa, Kalvolan Pirttikoskella. Tilalla yhdistetään onnistuneesti kannattava metsätalous ja riistametsänhoito.

Kuva Miika Näsi
Julkaistu27.9.2021

Riistametsänhoito on talousmetsien hoitoa, jossa otetaan metsäkanalinnut ja muu riista huomioon. Menetelmät ovat vapaaehtoisia ja helppoja ja niitä voi soveltaa läpi metsikön kiertoajan.

Alhaisen tilalla ovat käytössä kohteen mukaan niin jatkuvapeitteiset, kuin jaksollisen kasvatuksen menetelmät.

Maastopäivä oli onnistunut ja aihe tuntui kiinnostavan tulevia metsäammattilaisia.

23.9.2021 toteutettua maastopäivää isännöivät Metsä Group:n kummitoimintaa edustanut metsäasiantuntija Simo Ansalahti, Alhaisten tilan isäntä ja Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Mikko Alhainen, sekä erikoissuunnittelija Marko Svensberg. Evon metsäopettajista mukana keskustelemassa olivat lehtorit Jeppe Raitio ja Miika Näsi.

 

Käytännön vinkit riistametsänhoitoon:

  • Säästä tiheikköjä ja alikasvosta kaikenikäisiin metsiin
  • Suosi sekapuustoisuutta
  • Raivaa vain ainespuun tyveltä – vältä liiallista siistimistä
  • Säästä varvustoa ja pensaskerrosta
  • Säilytä korvet sekä suon ja kankaan väliset vaihettumisvyöhykkeet metsäpeitteisinä