Den första parräkningen görs ungefär en vecka efter islossningen.

Sjöfågelinventeringarna – liten insats ger stor utdelning

Informationen om tillståndet för våra viltstammar samlas nästan uteslutande in av frivilliga. Så även vid par- och kullräkningarna av sjöfåglar. Hur mycket tid går det då åt till det här talkojobbet?

Bild Jari Peltomäki
Publicerad25.4.2022

Som sitt examensarbete vid Lapplands yrkeshögskola gjorde Johanna Ihme 2021 en undersökning av tidsåtgången vid sjöfågelräkningarna. Undersökningen omfattade 96 punkter som räknades. Hon kom fram till att räknandet av en punkt allt som allt och i genomsnitt tog en halv timme. Med mindre bilkörande och promenerande så blir tidsåtgången ännu mindre. I genomsnitt observerades fyra fåglar per punkt.

– Det är fritt fram att göra det enkelt för sig med räknandet, exempelvis genom att skapa en punkt vid sin egen sommarstugustrand. Varför inte sitta på bastuverandan med kikare och anteckningshäfte? Å andra sidan kan räknandet göras till en heldagsutflykt till en trevlig plats som man gärna besöker varje år. På våren bjuder naturen på upplevelser och tröskeln att åka blir lägre om utfärden har ett syfte, filosoferar Ihme i sitt examensarbete om sjöfågelräkningarna.

Ännu finns det tid

Finland är ett avlångt land. När det i södra Finland blir dags att räkna sjöfåglarna så dröjer det i södra Lappland ända till mitten av maj. I Övre Lappland börjar räkningarna kanske först i juni!