Risken för vargangrepp på hundar är nu maximal

Senaste veckoslut drog älgjakten igång på allvar. Under det första jaktveckoslutet blev flera älghundar angripna av vargar. Det går inte att undvika möten mellan hund och varg alltid och överallt, men risken kan minimeras genom förutseende.

Bild Ville Heikkinen
Publicerad14.10.2020

Det finns inte något absolut säkert sätt att skydda sig mot vargattacker på hundar, men risken för angrepp kan minimeras med förutseende. Vargangreppen inträffar oftast i vargrevir och i synnerhet i vargarnas kärnområden, men risken för angrepp finns överallt.

Metoderna för att skydda hundar kan delas in i två kategorier: dels att man förvissar sig om att det finns varg i området och dels att man använder skyddsutrustning.

Webbplatsen riistahavainnot.fi lägger ut vargobservationer antecknade av rovdjurskontaktpersoner.

Men obs: det har sannolikt bildats nya vargrevir här i landet som ännu inte fanns under föregående jaktsäsong.

Inom vargrevir bör jägare dela informationen om vargobservationer till andra hundägare. På det viset hålls samtliga uppdaterade och det går att på ortsnivå identifiera områdena där vargarna oftast håller till.

 

Lämna inte hunden över natten på skallet

Jägare kan avsevärt reducera risken för angrepp genom att hålla koll på hunden med exempelvis ett GPS-halsband och minimera avståndet till hunden. De flesta hundar som överlever en attack blir räddade genom ett mänskligt ingripande. En hund som nattetid skäller i vargmarker löper en överhängande risk att sätta livet till.

Att ta ett varv runt jaktområdet och spana efter vargspår i snön är ett effektivt sätt att förebygga möten mellan varg och hund.

Skyddsutrustningen för hundar, som västar och halsband, skyddar mot bett. Utrustningen ska ge hunden mera tid så att ägaren hinner fram.

 

När ett angrepp inträffar

Om din hund har blivit angripen av varg ska du omedelbart kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten på orten samt jaktvårdsföreningen. Det krävs en besiktning i terrängen som fastställer angriparen för att du ska kunna ansöka om ersättning för skadan. Sedan början av innevarande år har skador som stora rovdjur vållar hundar ersatts till sitt fulla belopp.

Ersättningen betalas ut så fort landsbygdsnäringsmyndigheten har behandlat ansökningen. Du kan ansöka för både en förlorad hund och för veterinärkostnaderna för en hund som överlevde.

Ytterligare information om hur du förebygger vargangrepp på en hund  

Ytterligare information om skadeersättningar