Suden aiheuttaman koiravahingon riski suurimmillaan

Hirvenmetsästys käynnistyi täysimittaisena viime viikonloppuna. Ensimmäisen jahtiviikonlopun aikana useita hirvikoiria joutui susien raatelemiksi. Kaikissa tilanteissa suden ja metsästyskoiran kohtaamisia ei voi välttää, mutta riskiä voi pienentää ennakoinnilla.

Kuva Ville Heikkinen
Julkaistu13.10.2020

Susien aiheuttamiin koiravahinkoihin ei ole keksitty täysin toimintavarmaa suojauskeinoa, mutta riskiä vahingon syntymiseen voi pienentää ennakoinnilla. Susivahinkoja tapahtuu eniten susireviireillä ja erityisesti niiden ydinalueilla, mutta riski koiravahingolle on kaikkialla.

Koirien suojausmenetelmät voidaan jakaa kahteen kategoriaan: susien läsnäolon tunnistaminen ja erilaiset suojavarusteet.

Riistahavainnot.fi-sivulta näkyvät petoyhdyshenkilöiden kirjaamat susihavainnot. On hyvä huomata, että Suomeen on todennäköisesti muodostunut uusia susireviireitä, joita ei vielä viime metsästyskaudella ollut.

Susireviirialueilla metsästäjien kannattaa jakaa tietoa susihavainnoista toisille koirametsästäjille. Näin tuorein tieto on kaikkien käytettävissä ja paikallisesti pystytään tunnistamaan susien eniten käyttämät alueet.

Älä jätä koiraa yöksi haukulle

Metsästyskoiran tarkempi kontrollointi esimerkiksi GPS-pantaa käyttämällä ja koiraa lähempää seuraamalla pienentävät vahinkoriskiä merkittävästi. Suurimman osan hyökkäyksestä selvinneistä koirista on pelastanut ihmisen väliintulo. Susialueella yöllä haukkuvalla koiralla on erityisen suuri riski vahingoittumiselle.

Lumisena aikana tehokas keino välttää koiran ja suden kohtaaminen on kiertää metsästysalue susien jälkien varalta.

Koirille tarkoitetut suojavarusteet, kuten liivit ja pannat, suojaavat koiraa puremilta. Varusteiden on tarkoitus antaa koiralle lisäaikaa, jotta omistaja pääsee paikalle.

Vahingon sattuessa

Jos susi on hyökännyt koirasi kimppuun, ota viipymättä yhteyttä vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiseen ja riistanhoitoyhdistykseen. Jotta vahingonkorvausta voi hakea, edellytyksenä on maastokatselmus, jossa todetaan vahingonaiheuttaja. Suurpetojen aiheuttamat koiravahingot on korvattu vuoden 2020 alusta lähtien täysimääräisesti. Korvaus voidaan maksaa heti kun maaseutuelinkeinoviranomainen on käsitellyt hakemuksen ja sitä voi hakea menetetyn koiran lisäksi myös pelastuneen koiran eläinlääkärikuluista.

Lisää tietoa koiravahinkojen ennaltaehkäisystä

Lisätietoja vahingonkorvauksista