Åland

Resultaten från jakten på Åland 2021

Text Roger Gustavsson  Bild Asko Hämäläinen

Publicerad7.3.2022

Älgjakten 2021

Under älgjakten 2021 fälldes 103 älgar fördelat på 34 tjurar, 22 kor och 47 kalvar, något fler än 2020 då 94 älgar fälldes (28 tjurar, 15 kor och 51 kalvar). Kalvandelen i avskjutningen var detta år väldigt dålig, 46 %. Detta efter att under två år legat betydligt bättre, 54 % 2020 samt 55 % år 2019. Då målsättningen inför säsongen var att vi skulle öka kalvandelen till 60 % kan vi konstatera att detta är ett rejält misslyckande och vi får fundera både en och två gånger hur vi ska komma till rätta med älgförvaltningen efter detta.


Rådjursjakten 2021

Resultatet från rådjursjakten 2021 blev 5 930 rådjur vilket är en minskning från föregående år då 6 005 rådjur fälldes. Fördelningen var 2 000 bockar, 1 639 getter och 2 291 killingar. Minskningen är inte stor och det är till och med så att avskjutningen är den tredje största genom tiderna.

 


Vitsvanshjortsjakten 2021

Under hösten fälldes 135 hjortar på Åland vilket är en minskning från fjolåret då 195 fälldes. Hjortarna fälldes i fyra kommuner nämligen Brändö 50 (79), Kumlinge 62 (99), Föglö 14 (14) och Lemland 9 (3) (fjolårets resultat inom parentes). Resultatet är i linje med målsättningen då man på några platser önskat sänka stammen och därför hade ett kraftigt uttag år 2020.

 


Säl- och skarvjakten 2021

Även säl- och skarvjakten är avslutad för den här säsongen. Totalt fälldes 207 gråsälar år 2021–22 vilket är nästan samma som de 215 gråsälar som fälldes året före. Vi kan se att trenden de senaste tre åren håller i sig då det skjuts lite fler sälar än tidigare. Resultatet från skarvjakten var 1 645 fällda skarvar jämfört med 2 420 skarvar år 2020 vilket är en minskning med 755 skarvar eller 33 %, men vi har lärt oss att antalet skarv som uppehåller sig inom våra vatten varierar mellan åren. 1 645 skarvar är ändå det näst högsta resultat som skyddsjakten har haft sedan den inleddes år 2008. Vi vill återigen passa på att påminna om att skyddsjakten för båda dessa arter inte längre kräver personliga tillstånd utan kan ske på eget initiativ, båda arter har dock fastställda kvoter om hur många som får fällas. De årliga kvoterna var år 2021: 500 gråsälar respektive 3 000 storskarvar. Båda kvoter höjdes år 2020 dels för att båda arter ökar, dels för att intresset för jakten ökar. Det är väldigt viktigt att man rapporterar de gråsälar och storskarvar som fälls för att vi ska kunna följa med utvecklingen och också utveckla jakten.

 


Mer information finns på hemsidan www.regeringen.ax