Registrera alltid ditt byte efter ett lyckat viltskott

Registrera alla byten med Oma riista-terrängappen genast efter fångsten. Samtidigt sköts även den obligatoriska fångstanmälan på ett smidigt sätt.

Bild Joni Saunaluoma
Publicerad17.5.2021

Om fällda rådjur ska en lagstadgad fångstanmälan göras till Finlands viltcentral inom sju dygn efter att ett djur har fällts.

Finlands viltcentral ska underrättas om fångsten av en gråsäl senast den tredje vardagen efter att en säl har fällts.

Skriftliga anvisningar och videoanvisningar (på finska) om hur anmälan görs finns på utbildningssidorna viltinfo.fi.

Du kan kontrollera din lagstadgade fångstanmälan i Oma riista-nättjänsten 24 timmar efter registreringen. Anmälningarna finns under funktionen Bytesregister.