Åland

Rådjursjakten i Jaktportalen

Text Robin Juslin  Bild Asko Hämäläinen

Publicerad26.8.2022

Genom jaktportalen kan alla medlemmar i rådjurslaget få tillgång till en karta över jaktlagets jaktområde och ta del av information om rådjurstilldelningen och avskjutningen. Jägarna kan också lägga in markeringar för jakttorn, saltstenar och samlingsplatser som kan delas med de andra medlemmarna i laget.

Kontaktpersonen för respektive jaktlag är i nyckelposition och är den som ansluter övriga medlemmar till jaktlaget. Om ni önskar få en annan person som administratör för jaktlagets digitala tjänster kan ni ta kontakt med landskapsregeringens enhet för jakt- och viltvård så går det att ordna.

Rapporteringen i jaktportalen beräknas fungera från och med 1 september 2022 och ni kommer att kunna rapportera fortlöpande så att både förvaltningen och ni i jaktlagen kan följa med hur avskjutningen löper på under säsongen.

Mera info angående detta hittar ni på https://jakt.regeringen.ax eller https://www.regeringen.ax/miljo-natur/jakt-viltvard/jaktportalen.

Vi lägger ut information allt eftersom portalen är uppdaterad angående rådjursjakten.