Positiva samtal om vitsvanshjorten

Projektet Välmående av vilt har publicerat flera podcastavsnitt där deltagarna samtalar om vitsvanshjorten, gästjakten och försäljningen av viltkött.

Bild Jaakko Ruola
Publicerad4.3.2022

Hur kan vi utveckla gästjakten och försäljningen av viltkött? Vilken nytta har vi av en stor hjortstam? Aktörer i branschen diskuterar och söker svar på de här frågorna. Du finner poddarna i den här artikeln och på Spotify, Välmående av vilt.

Hjortstammens framtida utveckling

I det här avsnittet diskuterar panelen fördomsfritt om olika nyttoaspekter på vitsvanshjorten. Arten betraktas av somliga som ett skadedjur, trots att nyttan som den avkastar kunde vara många gånger större än olägenheterna. Klaus Ekman och Mikael Wikström på Finlands viltcentral diskuterar.

Vitsvanshjorten – troll eller ängel?

I avsnittet gör panelen en allmän genomgång av det vi vet om vitsvanshjorten och presenterar möjligheterna hos gästjakten på hjortdjur och försäljningen av viltkött. Även konsumentaspekterna diskuteras. Hur ska en jaktförening kommunicera med konsumenterna? Hur ställer sig konsumenterna till jakten och köttet? I panelen sitter Mikael Wikström och Petteri Pietarinen från Finlands viltcentral samt Helena Liewendahl från Hanken.

Försäljningen av viltkött

Avsnittet berättar om försäljningen av obesiktat kött av viltlevande vilt direkt till konsumenterna och detaljhandeln. Dessutom behandlar avsnittet kraven som försäljningen ställer på slaktskjul. Vi hör Väinö Koli (Vaskion Eräkävijät) och Leena Erälinna (Braheacentret vid Åbo universitet) diskutera.

Synpunkter på gästjakten

I avsnittet berättar panelen vad gästjakten är för någonting och hur den kan utvecklas i vårt land, ur både jaktföreningens och den professionella aktörens synvinkel. Antti Eklund (Kartanon riista) och Petteri Pietarinen (Finlands viltcentral) diskuterar.

Välmående av vilt

Projektet Välmående av vilt upphörde i januari i år. Det initierade ett stort upplagt utvecklingsarbete om gästjakten, försäljningen av kött av viltlevande vilt och relationerna till markägarna. De deltagande pilotföreningarnas och -jaktsällskapens erfarenheter ska nu föras vidare genom olika evenemang och publikationer, och omsättas i vardaglig praxis.