Positiivista puhetta peurasta

Hyvinvointia riistasta -hanke on julkaissut useita podcast-jaksoja, joissa keskustellaan valkohäntäpeurasta, vierasmetsästyksestä ja riistalihan myynnistä.

Kuva Jaakko Ruola
Julkaistu28.2.2022

Miten vierasmetsästystä tai riistalihan myyntiä voisi kehittää? Millaisia hyötyjä suuri riistakanta luo? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia usean eri toimijan voimin. Jaksot ovat kuunneltavissa tästä artikkelista sekä esimerkiksi Spotifysta nimellä Hyvinvointia riistasta.

Valkohäntäpeurakannan kehitys tulevaisuudessa

Tässä jaksossa keskustellaan ennakkoluulottomasti valkohäntäpeuran erilaisista hyötynäkökulmista. Valkohäntäpeuraa pidetään keskusteluissa vain vahinkoeläimenä, vaikka siitä saatavat hyödyt voisivat ylittää monikertaisesti haittapuolen. Keskustelemassa Suomen riistakeskuksesta Klaus Ekman ja Mikael Wikström.

 

Valkohäntäpeura – mörkö vai enkeli?

Jakso kertaa valkohäntäpeuratietoutta yleisesti ja esittelee hirvieläinten vierasmetsästyksen mahdollisuuksia ja riistan lihan myynnin vaikutuksia. Esillä on vahvasti myös kuluttajanäkökulma; se kertoo, miten metsästysseuran tulisi viestiä kuluttajille ja mitkä ovat kuluttajan asenteet metsästystä ja riistan lihaa kohtaan. Keskustelemassa Suomen riistakeskuksesta Mikael Wikström ja Petteri Pietarinen sekä Hankenilta Helena Liewendahl.

 

Riistalihan myynti

Jakso kertoo tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan lihan myynnistä suoraan kuluttajille ja vähittäiskauppaan. Jakso käsittelee myös lahtivajalle asetettuja vaatimuksia myynnin suhteen. Keskustelemassa Vaskion Eräkävijöiden Väinö Koli ja Turun yliopiston Brahea keskuksen Leena Erälinna.

 

Näkemyksiä vierasmetsästyksestä

Jaksossa kerrotaan, mitä on vierasmetsästys ja miten sitä voisi kehittää Suomessa sekä metsästysseuran että ammatillisen toimijan näkökulmasta. Keskustelemassa Kartanon riistan Antti Eklund ja Suomen riistakeskuksen Petteri Pietarinen.

Hyvinvointia riistasta

Hyvinvointia riistasta -hanke päättyi tammikuussa 2022 ja se sai liikkeelle paljon kehitystyötä vierasmetsästyksen, luonnonvaraisen riistan lihan myynnin ja maanomistajasuhteiden saralla. Mukana olleiden pilottiseurojen ja -seuruiden käytänteitä levitetään nyt eteenpäin erilaisten tilaisuuksien, julkaisujen ja arkisen kanssakäymisen kautta.