Åland

Pappersjaktkortet blir överflödigt (Åland)

Enligt den ändring i jaktlagen som trädde i kraft från det nya jaktåret kan en jägare nu avstå från att få pappersjaktkortet hemskickat och endast använda det digitala jaktkortet som finns i jaktportalen.

Text Robin Juslin

Publicerad8.5.2024

För den som inte själv går in och ändrar i jaktportalen kommer papperskortet att skickas ut som vanligt, men om man inte vill ha papperskortet kan man välja det genom att gå in i jaktportalen och öppna ”Mina uppgifter”, som finns under knappen längst upp till vänster där du ser ditt efternamn, jaktkortsnummer och den blå figuren med hjorten och sedan klicka för att du vill ha ditt jaktkort ”Enbart digitalt”.

På detta sätt sparas också kostnader för papper, tryck, kuvertering och porto vilket innebär att mer jaktvårdsmedel finns tillgängliga för andra ändamål. Detta utgör i dagsläget en årlig kostnad på omkring 6000 euro så det finns utrymme för en betydande inbesparing. Ändringen behöver göras före 31 maj för att det ska hinna med till utskicket av jaktkortet för inkommande jaktår.