Här kollar deltagarna nivån på sitt skytte.

Östra Finland: Skytteutbildning för SRVA-jägare

För tredje gången ordnade polisen i Östra Finland en skytteutbildning för SRVA-jägarna i Koillis-Savo jaktvårdsförening. Som utbildare fungerade poliser som också i tjänsten ger skytteutbildning för poliser.

Text Harri-Pekka Pohjolainen och Jaakko Heikkinen Bilder Polisinrättningen i Östra Finland

Publicerad7.11.2023

Tidigare har utbildningen hållits på den karelska flygflottiljens skjutbana, men i år förlades den till Koillis-Savo jaktvårdsförenings skjutbana i Tuusjärvi. På den nya kursplatsen fanns möjligheter till mål av olika slag, även rörliga sådana.

Kursdagen inkluderade säker vapenhantering, säker skytteträning och självfallet också skytte. En genomgång av polisstyrelsens anvisningar för SRVA-verksamheten med tillhörande aktualiteter ingick också.

Deltagarna delades upp i små grupper för att göra undervisningen mera personlig.

Även praktiska övningar

Kursdagen inleddes som vanligt med en genomgång av säkerheten, som ju utgör grunden för vapenhanteringen. Själva skytteträningen inleddes med en nivåkoll för att få klarhet i dagsformen för skyttarna. Kollen fungerar utmärkt som väckarklocka om det visar sig att det finns brister i vapenhanteringen eller träffsäkerheten.

Därefter fortsatte skyttet mot reaktiva skjutmål som ger skytten omedelbar respons på träffen. Träffområdet var lika stort som det vitala träffområdet på en björn och avståndet var 50 meter. Varje skytt sköt tiotals skott för att nöta in träffsäkerheten. Deltagarna sköt med sina egna jaktgevär, både studsare och hagel (slugg).

Därefter sköt deltagarna en mera realistisk övning på reaktiva tavlor och anfallande björntavla.

Dagen avrundades med en ny nivåkoll på skyttet och samtliga deltagare hade blivit avsevärt mycket bättre!

Äldre konstapel Jaakko Heikkinen bedömer träffarna.

Vidareutveckling utifrån deltagarnas synpunkter

Samtliga kursdeltagare var koncentrerade och positivt inställda. De var mycket motiverade att utvecklas och höja nivån på sitt kunnande. Enligt deltagarna hade polisen gett dem nya infallsvinklar på skytteträningen och man önskade sig fler kurser. Det stora mängden skott kom som en överraskning för flera av förstagångsdeltagarna. SRVA-jägarna på Koillis-Savo jaktvårdsförening hoppas att polisen också i fortsättningen ska hålla kursen varje år.

– Som helhet betraktad blev utbildningsdagen lyckad. Även om programmet var detaljstyrt så var stämningen på skjutbanan avslappnad och positiv, framhöll äldre konstapel Jaakko Heikkinen som ledde utbildningen.

Noga övervakat och meningsfullt

SRVA, det vill säga storviltsassistansen, bygger på avtal mellan polisen och jaktvårdsföreningarna, och viltförvaltningslagen.

Polisen svarar för verksamheten och leder vid behov SRVA-uppdrag, så det faller sig naturligt att polisen utbildar eftersöksjägarna i säker vapenhantering.

Övningarna syftar också till att jägarna ska lära känna sitt gevär bättre och deltagarna skjuter med olika patroner för att kunna välja den optimala kombinationen för varje uppdrag, förklarar en av deltagarna, Tapio Multasuo, som är verksamhetsledare för Koillis-Savo jvf.

Enligt Multasuo har utbildarna lyckats engagera och intressera deltagarna. Skyttet har varit noga övervakat och meningsfullt.

– Utbildarna har ingripit direkt när någon har gjort fel och förklarat vad som blev fel.

Dessutom fick deltagarna tillfälle att bli bekanta med varandra, vilket underlättar samarbetet när ett uppdrag så kräver. En utbildning som den här är precis rätt för SRVA-jägare, anser Multasuo.

I Finland bygger SRVA-verksamheten på frivillighet. Utan eftersöksjägare som ställer upp skulle polisens kapacitet för att spåra upp och avliva bland annat trafikskadade hjortdjur inte räcka till.

Detta gäller i hela landet. Det är därför viktigt att polisen i gengäld kan ge SRVA-jägarna stödande utbildning.

Denna artikel har redigerats den 9.11.2023. Kuopio jvf. har rättats till Koillis-Savo jvf.

Mera om samma ämne