Tasonmittaus käynnissä.

SRVA-toimijoille ampumakoulutusta Itä-Suomessa

Itä-Suomen poliisi järjesti jo kolmannen kerran ampumakoulutusta Koillis-Savon riistanhoitoyhdistyksen SRVA-toimijoille. Kouluttajina toimivat poliisin voimankäytön kouluttajat, joiden työtehtäviin kuuluu muiden poliisien kouluttaminen.

Teksti Harri-Pekka Pohjolainen ja Jaakko Heikkinen Kuvat Itä-Suomen poliisilaitos

Julkaistu7.11.2023

Aikaisempina vuosina koulutus on pidetty Karjalan Lennoston ampumaradalla, mutta tänä vuonna paikaksi valikoitui Koillis-Savon riistahoitoyhdistyksen ampumarata Tuusjärvellä. Uusi paikka mahdollisti erilaisten maalilaitteiden käyttämisen ja liikkuvien maalien ammunnan.

Päivä piti sisällään koulutusta turvallisesta ja toimintavarmasta aseenkäsittelystä, turvallisesta ampumaharjoittelusta sekä itse ampumaharjoittelua. Lisäksi käytiin läpi Poliisihallituksen ohjetta SRVA-toiminnasta sekä ajankohtaisia asioita aiheeseen liittyen.

Koulutus toteutettiin pienryhmissä, jotta koulutettavat saivat mahdollisimman paljon henkilökohtaista ohjausta.

Myös toiminnallisempia harjoituksia

Päivä alkoi perinteisesti turvallisuuskoulutuksella, millä varmistetaan turvallinen aseenkäsittely. Itse ammuntaharjoittelu alkoi tasonmittauksella, jolla selvitetään jokaisen ampujan niin sanottu päivän kunto. Tasonmittaus toimii hyvänä herättelynä, jos aseenkäsittelyssä tai osumatarkkuudessa on korjattavaa.

Ammuntaa jatkettiin reagoiviin maalilaitteisiin, joista ampuja saa välittömän palautteen osumistaan. Osuma-alue vastasi kooltaan karhun tappoaluetta ja ampumamatkaa oli 50 metriä. Laukauksia kertyi jokaiselle ampujalle useita kymmeniä: toistoilla saadaan tekemiseen varmuutta. Koulutettavat pääsivät ampumaan omilla metsästyskivääreillään sekä haulikolla (täyteisiä).

Seuraavaksi ammuttiin toiminnallisempia harjoitteita reagoiviin tauluihin sekä päälle juoksevaan karhutauluun.

Päivän lopuksi uusittiin tasonmittaus: kaikki osallistujat paransivat suoritustaan huomattavasti!

Vanhempi konstaapeli Jaakko Heikkinen antaa palautetta osumista.

Kehitetään palautteen perusteella

Kaikki koulutukseen osallistuneet olivat keskittyneitä ja liikkeellä hyvällä asenteella. Heillä oli vahva halu kehittyä ja parantaa osaamistaan. Poliisi on palautteen mukaan tuonut ampumaharjoitteluun uudenlaista näkökulmaa ja koulutuksia on toivottu lisää. Esimerkiksi laukausten suuri määrä on yllättänyt monen ensikertalaisen. Koillis-Savon riistanhoitoyhdistyksen SRVA-toimijat toivovat, että poliisin vetämät koulutustapahtumat jatkuisivat vuosittain.

– Kokonaisuudessaan koulutuspäivä oli onnistunut. Vaikka päivä oli tarkasti johdettua ja ohjattua, vallitsi ampumaradalla rento ja positiivinen tunnelma, totesi harjoituksen pääkouluttaja vanhempi konstaapeli Jaakko Heikkinen.

Mielekästä ja tarkkaan johdettua

Suurriistavirka-apu eli SRVA perustuu poliisin ja riistanhoitoyhdistysten välisiin sopimuksiin sekä riistahallintolakiin.

– Poliisi vastaa toiminnasta ja tarvittaessa johtaa SRVA-tehtäviä, joten on luontevaa, että poliisi kouluttaa toimijoita turvalliseen aseenkäyttöön. Harjoitteiden myötä tutustutaan vielä lisää oman aseen ominaisuuksiin ja ammutaan erilaisilla patruunoilla, jotta osaisimme valita käyttökelpoisimman yhdistelmän eri tilanteisiin, toteaa harjoitukseen osallistunut Koillis-Savon riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Tapio Multasuo.

Multasuon mukaan kouluttajat ovat saaneet porukan hyvin mukaan. Toiminta on ollut mielekästä, mutta tarkkaan johdettua.

– Virhetilanteisiin on puututtu heti ja palautteen saa välittömästi. Lisäksi koulutuksissa toimijat tutustuvat toisiinsa, jolloin yhteistyö on helpompaa, mikäli tilanne sitä vaatii. Pidän tällaista koulutusta erittäin sopivana SRVA-tehtävään sitoutuneille henkilöille, Multasuo toteaa lopuksi.

Suomessa SRVA-toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja ilman tehtäviin sitoutuneita SRVA-toimijoita, poliisi olisi pulassa esimerkiksi liikenteessä loukkaantuneiden hirvieläinten jäljestämisessä ja lopettamisessa. On tärkeää, että poliisi pystyy antamaan vastavuoroisesti SRVA-toimijoille koulutuksellista tukea.

Artikkelia on muokatta 9.11.2023. Kuopion riistanhoitoyhdistys korjattiin Koillis-Savon riistanhoitoyhdistykseksi.