Oma riista även för minderåriga jägare

När den lagstadgade skyldigheten att göra fällningsanmälan nu utvidgas blir det aktuellt också för minderåriga jägare att börja använda tjänsten Oma riista.

text Lasse Heimo ja Mari Kelkka teckning Asmo Raimoaho

Publicerad3.9.2020

Oma riista är det mest praktiska sättet för jägare att sköta den lagstadgade anmälningsskyldigheten: det räcker med att han eller hon antecknar fällningen i sin personliga viltlogg. Därefter gör tjänsten (när så krävs) automatiskt den lagstadgade anmälningen. Även en annan person som använder tjänsten kan anteckna en fällning med sitt jägarnummer. 

Nätbankskoder eller mobil ID för identifieringen

För att registrera dig i tjänsten behöver du en personlig e-postadress och ett mobiltelefonnummer och för identifieringen finska nätbankskoder eller mobil ID.

För identifieringen beviljar samtliga finska banker nätbankskoder för ungdomar som har fyllt 15 och vissa banker gör det utan någon nedre åldersgräns. Börja med att kontakta din egen bank i ärendet.

För att få dina första nätbankskoder behöver du dina föräldrars medgivande och ett personligt besök på banken. En minderårig styrker sin identitet med ett bildförsett id-dokument utfärdat av polisen, som ett pass eller id-kort. Med nätbankskoderna kan du som är en ungdom själv identifiera dig i flera andra myndigheters nättjänster.

Det går att skaffa mobil ID om telefonabonnemanget står i föräldrarnas namn, men då ska det nämnas att innehavaren är en 15 år fylld minderårig person.

Du kan ladda ner Oma riista-appen till de nyaste Android- och IOS-telefonerna. Med Oma riista-appen i telefonen får du tillgång till jaktkortet i elektronisk form, som alltid och överallt är lika giltigt som kortet av papper.

Läs mera om tjänsten Oma riista på riista.fi/sv/viltforvaltningen/elektroniska-tjanster/.

Oma riista-helpdesk hjälper dig när du behöver hjälp

Telefon 029 431 2111 (vardagar kl 12–16)

E-post oma@riista.fi

Oma riista är gratis för alla.
Ta i bruk tjänsten på adressen
oma.riista.fi.