Uusi Riistavahingot-palvelu — Avointa tietoa vahingoista

Julkaistu8.1.2023

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut kaikkien kansalaisten käyttöön Riistavahingot-palvelun, jossa on ajantasaista tietoa suurpetojen, villisikojen ja hirvieläinten aiheuttamista vahingoista ja onnettomuuksista. 

Palvelussa voi tarkastella vahinkoja kokonaisuudessaan tai rajaamalla hakua riistaeläimen, vahingon kohteen, ajan tai alueen mukaan. Saatavilla on raportteja vahingoista eri mittaisille ajanjaksoille.

Palvelu hyödyntää samaa tietoa kuin riistahallinnon sisäisessä käytössä oleva työkalu riistavahinkorekisteri. Haettavissa ovat muun muassa liikenneonnettomuudet, joiden tietolähteenä ovat suurriistavirka-avun kirjaamat tapahtumat. Myös suurpetojen aiheuttamat poro-, kotieläin- ja koiravahingot ovat saatavilla. 

Vahingot esitetään 10 km x 10 km ruudun tarkkuudella. Tapahtuman tarkkaa sijaintia ei esitetä. Vahinkojen esitetyt euromäärät ovat arvioita, sillä maksettaviin korvauksiin vaikuttavat monet tekijät. Liikenneonnettomuuksista ei esitetä arvioitua vahingon määrää, sillä ne korvataan autoilijoiden vapaaehtoisista kaskovakuutuksista. Myöskään porovahingoissa ei ole otettu huomioon laskennalliselta pohjalta määräytyvää vasahävikkiä. 

Aluksi palvelu toimii koeversiona (beta) osoitteessa riistavahingot.mmm.fi, mutta virallinen sivu riistavahingot.fi avataan kesään 2023 mennessä. Palvelu on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palvelua ylläpitää Ruokavirasto ja sitä kehitetään yhdessä Suomen riistakeskuksen kanssa.