Typiska symptom: Under ögat syns var och på sidan av nosen en knuta.

Myxomatos hos kaniner för första gången i Finland

Publicerad6.9.2020

I juli konstaterades i vårt land en ny djursjukdom, myxomatos eller kaninpest, på en vildkanin som påträffades död i Esbo. Myxomatos orsakas av ett myxomavirus, drabbar kaniner och leder ofta till döden. Till symptomen hör bland annat en varig inflammation i ögonen och knutor i huden. Huvudet sväller upp.

Viruset infekterar vid direkt beröring samt med parasiter och flygande insekter. Viruset infekterar inte människor eller andra djur, men skogs- och fältharen kan bli smittade. Livsmedelsverket följer med sjukdomarna hos de vilda djuren och undersöker även vildkaniner. Jägare som stöter på ett misstänkt fall kan skicka kroppen till Livsmedelsverket för undersökning.