Inrutning av mårdhund. Genom att dela in fångstområdet i rutor går det lättare att fördela jobbet och få ett grepp om helheten. Målet är jakt i varje ruta och siffror på hur många mårdhundar som har fällts per ruta.

Mårdhundsprojektet i Kvarken – effektivitet och jaktintresse

Genom det nordiska mårdhundsprojektet (Mirdinec After Life+) har vi under 2010-talet decimerat mårdhundarna i Lappland och hindrat dem från att sprida sig över gränsen till Sverige. I Kvarken skred man i slutet av 2017 till åtgärder för att hejda en ny utbredningsrutt.

Publicerad31.3.2020

När mårdhundar upptäcktes på Valsörarna i Korsholms skärgård så blev det bråttom att dra igång en effektiv jakt. För mårdhundarna hade det inte varit längre än drygt 20 kilometer till de yttersta skären på svenska sidan. Men det var inte bara mårdhundarna på Valsörarna som måste elimineras utan det behövdes också effektiv jakt i Korsholms övriga skärgård för att hejda tillflödet av mårdhundar.

På andra sidan Replotbron i Korsholms skärgård finns fyra jaktföreningar som åtog sig att sköta den intensifierade jakten.

Johan Sten i Björköby har koordinerat jakten för ortsborna. Under ett par års tid har man skruvat upp jaktintresset och effektiviteten genom kurser och anskaffningar av material. Man har skaffat viltkameror, fällvakter, solpaneler för viltkameror, betesnät, lockmedel och åtelmaterial, och provat ut dem för att få dem att fungera i skärgårdens krävande förhållanden. Viltkamerornas batterier ska klara av varierande väderlek och långa serviceintervaller.

Juha Mäkimartti har tillfört mårdhundsjägarna i skärgården värdefullt kunnande. Under hans ledning har de byggt Kanufällor och börjat använda GPS-halsband för att följa med mårdhundarna i Kvarken.

Varierad och effektiv jakt ger resultat

På Valsörarna har elimineringen av mårdhundar tagit sina första steg och observerade mårdhundar har avlivats. I Korsholms skärgård avlivades inom projektet 130 mårdhundar under 2018 och 137 under fjolåret.

Det stora flertalet av mårdhundarna har jägarna tagit med ställande hundar. Tack vare viltkamerorna vid åtlar har övervakningen och elimineringen fungerat effektivt. Dessutom har allt fler mårdhundar gått i fällorna. Jakten bedrivs med ett helhetsgrepp och inkluderar vaktjakt och jakt med grythundar. Den upptrappade jakten ska fortsätta i år och verksamheten ska bli kontinuerlig. Dessutom ska jägarna satsa på effektiverad jakt i den yttre skärgården, vilket kräver både tid och pengar.

Stödet till de jagande ortsborna har redan nu ökat intresset för mårdhundsjakt. Allt fler jägare och hundekipage specialiserar sig på mårdhund och de berörda jaktföreningarna har börjat samarbeta kring utvecklandet av elimineringen. Arbete finns det mer än nog av också för framtiden!

Projektets bakgrund

Arbetet i Kvarken har visat att det med små ekonomiska satsningar går att nå resultat bara man  riktar åtgärderna rätt.

Verksamheten inleddes som en del av det samnordiskt finansierade mårdhundsprojektet, som hos oss koordineras av Finlands viltcentral.

Projektet stöddes med finansiering av Finlands viltcentral. Senare har också NTM-centralen stött arbetet i privata skyddsområden i Björköby skärgård.