Supikoiran upotusta. Pyyntialueen jakaminen ruudukoihin helpottaa taakan jakamista ja auttaa hahmottamaan kokonaisuuden. Tavoitteena on pyynti joka ruudussa ja tieto ruutukohtaisesta saalismäärästä.

Supikoiraprojekti Merenkurkussa – tehoa ja intoa pyyntiin

Pohjoismaisessa supikoirahankkeessa (Mirdinec After Life+) on 2010-luvun ajan vähennetty supikoiria Lapissa ja estetty niiden leviämistä Ruotsin puolelle. Merenkurkussa käynnistettiin vuoden 2017 loppupuolella toimet uuden leviämisreitin tyrehdyttämiseksi.

Julkaistu30.3.2020

Kun Mustasaaren saariston Valassaarilla havaittiin supikoiria, oli tehokkaalla pyynnillä kiire. Supikoirilla olisi ollut vain runsaan 20 kilometrin matka Ruotsin uloimmille saarille. Valassaarten supikoirien poistamisen lisäksi tehopyyntiä tarvittiin Mustasaaren saaristossa, jotta supikoirien virta saataisiin pienenemään.

Mustasaaren saaristossa, Raippaluodon sillan toisella puolella sijaitsevat neljä metsästysseuraa ottivat tehostetun pyynnin hoitaakseen.

Johan Sten Björköbystä on koordinoinut paikallisten pyyntityötä. Parin vuoden aikana pyynti-intoa ja -tehoa on lisätty materiaalihankinnoilla ja koulutuksilla. Riistakameroita, loukkuvahteja, aurinkopaneelijärjestelmiä riistakameroihin, syöttiverkkoja, haaska- ja houkutinaineita on hankittu ja testattu soveltuvaksi nimenomaan saariston haastaviin olosuhteisiin. Houkuttimien ja riistakameroiden akkujen tulee kestää olosuhteiden vaihtelut ja pitkät huoltovälit.

Juha Mäkimartti on tuonut arvokasta osaamista saariston supikoiranpyytäjille. Hänen opastuksellaan on rakennettu Kanu-loukkuja sekä otettu käyttöön GPS-pannat supikoirien seuraamiseen Merenkurkussa.

Monipuolinen tehokas pyynti tuonut onnistumisia

Valassaarilla supikoirien poisto on ottanut ensi askeleensa ja havaittuja supikoiria on saatu poistettua. Mustasaaren saaristosta pyydettiin projektin aikana 130 supikoiraa vuonna 2018 ja viime vuonna 137 supikoiraa.

Suurin osa saaliista on saatu pintapyynnin tuloksena koiria käyttäen. Riistakamerat haaskoilla ovat mahdollistaneet tehokkaan seurannan ja pyynnin. Lisäksi loukkusaaliit ovat kasvaneet ja kokonaisvaltaista poistotyötä ovat tukeneet kyttäyspyynti sekä luolakoirapyynti. Tehokasta pyyntiä on tarkoitus jatkaa tänä vuonna ja vakiinnuttaa toimintaa. Lisäksi panostetaan ulkosaariston aikaa ja rahaa vaativaan tehopyyntityöhön.

Paikallisten pyyntityön tukeminen on jo nyt lisännyt supikoirajahdista kiinnostuneiden määrää, luonut supikoiraan erikoistuneita pyytäjiä ja tehokkaita koirakkoja sekä saanut paikalliset seurat kehittämään petopoistoa yhteistyössä. Työtä riittää tulevaisuudessakin.

Projektin tausta

Työ Merenkurkussa on näyttänyt, että pienillä rahallisilla panostuksilla on mahdollista saada aikaan vaikutusta kohdistamalla toimet oikein.

Toiminta käynnistettiin osana yhteispohjoismaisesti rahoitettua supikoirahanketta, jota Suomessa koordinoi Suomen riistakeskus.

Projektia tuettiin Suomen riistakeskuksen omalla rahoituksella. Myöhemmin myös ELY-keskus on tukenut pyyntiponnisteluja yksityisten suojelualueiden osalta Björköbyn saaristossa.