Lovlig vargjakt har minskat tjuvjakten i Sverige

Bild: Jarkko Alatalo / Vastavalo
Publicerad18.3.2020

Enligt en färsk undersökning gjord av Sveriges lantbruksuniversitet SLU minskar tjuvjakten när det går att ansöka om dispens på laglig väg. Vargforskaren Olof Liberg som har gjort undersökningen uppger att resultaten entydigt visar att den lovliga vargjakten korrelerar direkt med det olovliga dödandet. Enligt undersökningen dödas uppskattningsvis upp till 20 procent av den svenska vargstammen årligen av tjuvjägare.

På grund av ämnets känsliga natur lät man granska resultaten och forskningsmetoderna av forskare och forskningsanstalter i flera länder, vilket fördröjde publiceringen av undersökningen. Gunnar Glösen, rovdjursexpert på Svenska Jägareförbundet, har hunnit kommentera undersökningen. Han betraktar undersökningsresultaten som trovärdiga och bekräftar förbundets syn i frågan.

Undersökningsresultaten är intressanta med tanke på vargläget här i Finland eftersom jord- och skogsbruksministeriet har i enlighet med den nya förvaltningsplanen för vargstammen tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda en eventuell nystart för den stamvårdande jakten.

Du kan läsa forskningsartikeln här.