Laillinen sudenmetsästys vähentänyt salametsästystä Ruotsissa

Kuva: Jarkko Alatalo / Vastavalo
Julkaistu18.3.2020

Ruotsin maatalousyliopisto SLU:n tuoreen tutkimuksen mukaan salametsästys vähenee, kun laillisia poikkeuslupia on saatavilla. Tutkimuksen toteutuksesta vastannut susitutkija Olof Liberg toteaa tulosten selkeästi osoittavan, että laillinen sudenmetsästys korreloi suoraan laittomaan tappamiseen. Tutkimuksessa arvioidaan, että Ruotsin susikannasta salametsästetään vuosittain jopa 20 prosenttia.

Aiheen aran luonteen vuoksi tuloksia ja tutkimusmenetelmiä tarkistutettiin useiden eri maiden tutkimuslaitoksilla ja tutkijoilla, mikä viivästytti tutkimuksen julkaisua. Tutkimusta on ehtinyt kommentoimaan Svenska Jägareförbundetin (Ruotsin metsästäjäliitto) suurpetoasiantuntija Gunnar Glösen, joka pitää tutkimustuloksia uskottavina ja vahvistavan liiton näkemystä aiheesta.

Tutkimuksen tulokset ovat mielenkiintoisia Suomen susitilannetta ajatellen, sillä maa- ja metsätalousministeriö on uuden sudenhoitosuunnitelman mukaisesti asettanut työryhmän selvittämään kannanhoidollisen metsästyksen mahdollista uudelleenkäynnistämistä.

Tutkimusartikkeliin voi tutustua täältä.