Licensavgifterna har sjunkit

Publicerad6.1.2024

Jord- och skogsbruksministeriet har gett en förordning om Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas avgifter för offentliga förvaltningsuppgifter för åren 2024 och 2025. Förordningen sänker avgifterna som viltcentralen debiterar för sina licens- och tillståndsbeslut.

Avgiften som debiteras för licensbeslut för hjortdjur sjunker från 140 euro till 110 euro medan avgiften för övriga licensbeslut sjunker från 160 euro till 140 euro.

Tillståndsavgiften för hundprov eller hundträning under tiden då hundar ska hållas kopplade sänktes från 100 euro till 70 euro medan avgiften för tillstånd för rörelsehindrade att använda motordrivet fordon sänktes från 130 euro till 80 euro.

Enligt lagen om grunderna för avgifter till staten ska en avgift motsvara kostnaden för avgiften. Avgifterna som Finlands viltcentral debiterar för vissa licenser och tillstånd sänktes eftersom handläggningskostnaderna tack vare Oma riista har sjunkit.