Lupamaksut alenivat

Julkaistu6.1.2024

Maa- ja metsätalousministeriö antoi asetuksen Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosille 2024 ja 2025. Se alentaa riistakeskuksen lupapäätöksistä perittäviä maksuja.

Hirvieläinten pyyntilupapäätöksistä perittävä maksu laskee 140 eurosta 110 euroon ja muista pyyntilupapäätöksistä perittävä maksu 160 eurosta 140 euroon.

Lupamaksua koirakokeen pitämiseksi tai koiran kouluttamiseksi kiinnipitoaikana alennettiin 100 eurosta 70 euroon ja maksua moottorikäyttöisen kulkuneuvon käyttöluvasta liikuntarajoitteiselle 130 eurosta 80 euroon.

Valtion maksuperustelain mukaan lupamaksun tulee vastata aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää. Suomen riistakeskuksen tietyistä luvista perittäviä maksuja alennettiin, koska niiden lupakäsittelyn kustannuksia on saatu vähennettyä Oma riistan avulla.

Lisää samasta aiheesta