Lammi jvf arrangerade: En sjöfågelkväll för jagande damer

Lammi jvf har under de senaste åren satsat på kurser och utbildningar tillsammans med aktiva personer på orten. Utbildningarna och evenemangen har varit riktade till ungdomar, till personer med färskt jaktkort och den här gången till jagande damer. Mottagandet har över lag varit gott och tillställningarna har utvecklats till social samvaro med andra jägare.

 

Bild Marko Muuttola
Publicerad3.10.2022

Under de senaste höstarna har jv-föreningen arrangerat andjakter för ungdomar i Iiro Taavelas våtmark. Utifrån dem föddes tanken på en jakt särskilt riktad till kvinnor; andelen jagande damer stiger ju i hela landet. Mika Tonteri tog fasta på idén och erbjöd sin våtmark som blev färdig 2013. Den anlades med stöd av projektet Hembygdsvåtmark Life. I jaktkvällen deltog drygt tio damer, både som skyttar och som hundförare. De representerade hela skalan från veteraner till nybörjare.

Kvällen inleddes med välkomstsoppa och kaffe. Mika Tonteri berättade om våtmarkens historia och dagens aktiviteter omkring den. Därefter följde en genomgång av kvällens program. Jakten i våtmarken följer hållbarhetens princip och handlar i första hand om flyttande änder. Jaktanvisningarna utgick från säkerheten; skotten skulle avfyras i minst 45 grader uppåt och det var absolut förbjudet att skjuta mot vattenytan. Det eliminerar risken för rikoschetter, som ju ökar med stålhagel. Arrangörerna uppmanade också jägarna att vara uppmärksamma och observera och identifiera fåglarna medan de cirklar inför landningen. Var och en skulle också på förhand utse lämpliga hållpunkter och sektorer för sitt pass. På det viset skulle, när skottchansen väl infinner sig, avståndet vara lämpligt och sektorn riskfri.

Deltagarna delades upp i små grupper per pass och varje grupp tilldelades en apporterande hund. Att döma av rösterna och skratten hade väntandet på kvällsflygningen inletts med humöret på topp ute på passen. När det började skymma tystnade rösterna och efter hand började fåglarna flyga över våtmarken. Ingen överilade sig ändå med skjutandet eller skjutavstånden utan samtliga jagade exemplariskt. Kanske berodde det på det mulna vädret att fåglarna ibland kunde överraska skyttarna, men det blev några fällningar ändå och hundarna fick jobba.

Kvällen blev lyckad och i sorlet av röster uppfångade arrangörerna en förhoppning om en fortsättning – varför inte med en harjakt?

Våtmarken i Jokiranta.