Åland

Kungörelse angående älgskytteprov 2021

Tillfällen att avlägga i 36 § jaktlagen för landskapet Åland avsett skjutprov för deltagande i älgjakt anordnas enligt följande:

Publicerad5.7.2021

Vid skjutbanan i Brändö, Åva:

Under tiden 31 juli till och med den 7 september, lördagar kl. 10.00–14.00 samt tisdagar kl. 17.00–20.00. Kontaktperson är Börje Strandvall (tfn 040 048 7438).

Vid skjutbanan i Kumlinge, Enklinge:

Lördagar 31 juli till och med den 28 augusti, lördagar kl. 10.00–13.00. Tisdagar 3 augusti – 24 augusti kl. 17.00–20.00. Älgbanan är öppen för träning på mini-älg (50 meter med kal.22) tisdagar 6 juli – 27 juli kl. 18.15–21.00. Kontaktpersoner är Jan Malmberg (tfn 040 545 9109) och Mats Perämaa (tfn 0400 721 168)

Vid skjutbanan i Föglö, Granboda:

Alla lördagar från och med den 7 augusti till och med den 4 september kl. 10.00–14.00.

Kontaktperson är Henning Malmlund (tfn 0457 078 1184).

Vid skjutbanan i Hammarland, Boda:

Under tiden 31 juli till och med den 11 september, lördagar kl. 10.00–14.00 samt onsdagar och torsdagar kl. 18.00–20.00. Under samma tider finns även möjlighet att träna. Grupper kan boka banan även andra tider för träning eller provskjutning. Kontaktperson är Håkan Holmberg (tfn 040 521 7266).

Vid skjutbanan i Lemland, Haddnäs:

Under tiden 24 juli till och med den 11 september, lördagar kl. 10.00–14.00 samt onsdagar kl. 18.00–20.00. Under perioden 27 juli till 24 augusti är skjutbanan öppen för träning tisdagar kl. 18.00–20.00. Grupper kan boka banan även andra tider. Kontaktperson är Andreas Nordas (tfn 0457 342 8862).

 

Älgjaktlag eller grupper kan efter överenskommelse med ledaren för respektive skjutbana beredas tillfälle att under tiden 15 juni till och med den 30 september mot särskild avgift avlägga prov vid andra tider än här kungjorda.

I samband med genomförande av provet skall giltigt jaktkort samt giltigt tillståndsbevis för innehav av skjutvapen som berättigar till att bära ett skjutvapen som är godkänt vid jakt efter älg, visas för ledaren av provet. I övrigt sker provet enligt av landskapsregeringen fastställda regler, vilka vid provtillfällena finns anslagna vid skjutbanorna.

 

Skogsbruksbyråns enhet för jakt- och viltvård

Jaktförvaltare Robin Juslin

 

 


 

Kungörelse angående praktiskt bågskytteprov 2021

Tillfällen att avlägga praktiskt skjutskicklighetsprov för bågjakt i enlighet med 11 § i landskapsförordningen om jakt (ÅFS 2006:70) anordnas enligt följande:

Vid skjutbanan för bågjakt i Finström, Vandö:

Den 3 – 4 juli är banan öppen för bågskytteprov kl. 17.00–21.00. Anmäl i förväg till Kurt Blomqvist: Tel: +358 457 3424668 E-post: kurt.blomqvist@aland.net Skjutbanans adress är Vandövägen 262

I samband med det praktiska provets avläggande skall uppvisas intyg över godkänd bågjägarexamen för ledaren av provet. Provet sker enligt av landskapsregeringen fastställda regler, vilka vid provtillfällena finns anslagna vid skjutbanan.

I samråd med landskapets jaktförvaltare kan av särskilda skäl beviljas möjlighet till avläggande av särskilt bågskytteprov utom ovan kungjorda tider. Detta kan t ex gälla prov för personer som inte har hemort på Åland.

 

Skogsbruksbyråns enhet för jakt- och viltvård

Jaktförvaltare Robin Juslin