Kungligt besök höjdpunkten på verksamhetsledarens karriär

Norrmarksnejdens jaktvårdsförening har fått en ny verksamhetsledare. Det var avgående Erkki Niinisalo som överlät budkavlen till efterträdaren Timo Pietilä. I Niinisalos långa karriär hittar vi till och med ett kungligt besök!

Erkki Niinisalos privata album
Publicerad9.1.2023

Vid årsskiftet skedde ett vaktombyte på posten som verksamhetsledare för Norrmarksnejdens jv-förening. Erkki Niinisalo gick i pension och efterträddes av Timo Pietilä. Ett vaktombyte på posten som verksamhetsledare är ingenting som händer varje år; föregående gång inträffade det nämligen våren 1985!

Här delar Erkki Niinisalo med sig av sina minnen till nättidningen Jägarens läsare.

Rapporteringen och skjutbanan gav mest arbete

I mitten av 80-talet var världen i mångt och mycket en annan. Dokumenten skrevs med skrivmaskin på papper och skickades vidare som brev. Det troligen mest krävande jobbet var att sammanställa jv-föreningens verksamhetsberättelse. I den tidens pappersformulär fanns det en oändlig mängd rutor. Där fyllde man i uppgifterna från blanketterna som jaktföreningarna hade skickat in, exempelvis hur många lövkärvar och slickstenar som hade lagts ut åt viltet.

– Jag ledsnade rätt fort på adderandet och gjorde en motsvarande blankett med tabelleringsprogrammet Lotus 123. Den gjorde uträkningarna och sedan skrev jag ut verksamhetsberättelsen på papper, minns Niinisalo.

En annan punkt som krävde mycket jobb var skjutbanan i Norrmark. Bosättningen bredde ut sig kring banan och gav upphov till klagomål över bullret.

– Vi vidtog åtgärder mot bullret och kunde förnya verksamhetstillståndet och miljötillståndet.

Men redan efter ett par tre år måste vi förnya miljötillståndet. I det tidigare tillståndet nämndes nämligen inte utsläppen av tungmetaller, som man fick upp ögonen för så sent som för ett par decennier sedan. Vi beviljades ett tidsbundet tillstånd, men när det gick ut måste banan stängas, efter drygt 90 år i bruk. Det var 2013.

Kungligt besök från Sverige

Men Niinisalos karriär rymmer självfallet också höjdpunkter. En av dem inföll 2009 när den svenska kungen med sällskap deltog i en älgjakt i Norrmark. Deras skjutprovsintyg skulle förstås först godkännas och därefter skrev han ut finska intyg.

– Jag har en förstorad kopia av skjutprovsintyget som jag skrev ut åt svenska kungen upphängd på väggen tillsammans med mina övriga jaktminnen.

Samarbetet med och mellan jaktföreningarna har löpt smidigt och har fortlöpande blivit ännu bättre. Samlicensen för hjortdjur är ett gott tecken på detta; den har ju funnits i decennier. Samlicensen följer jaktvårdsföreningens beskattningsplan och

jaktföreningarna fördelar friktionsfritt licenserna inom sig till jaktlagen.