Kom ihåg skjutprovet!

Publicerad3.5.2021

På grund av pandemin stiftades i fjol en undantagslag som förlängde giltighetstiden för skjutproven med ett år. Tiden går ut den sista juli.

Kontrollera alltså giltighetstiden för ditt skjutprov! Om det har gått ut eller om det går ut under nästa jaktår är det förnuftigt att förnya det i god tid. Vi väntar oss nämligen en rusning i höst: uppskattningsvis dubbelt fler jägare ska avlägga skjutprovet än under ett normalt år.

Kolla skjutproven i din region här:
https://riista.fi/sv/jakt/sok-evenemang/.