JSM utlyser specialunderstöd för projekt som utvecklar jaktvårdsföreningars verksamhet och främjar vilthushållningen

Publicerad4.3.2023

JSM utlyser specialunderstöd för projekt som utvecklar jaktvårdsföreningars verksamhet och främjar vilthushållningen

Ministeriets projektunderstöd för jaktvårdsföreningar kan sökas från 27 januari. Specialunderstöd beviljas projekt som stöder sammanslagningen av jaktvårdsföreningar och ledningen av föreningarnas verksamhet.

Understöd kan på ansökan beviljas för följande ändamål som preciseras i ansökningsannonsen: 

  • Projekt som stöder sammanslagning av jaktvårds­föreningar
  • Projekt som stöder yrkes­mässig ledning av jaktvårdsföreningars verksamhet.

Syftet med stödet för yrkesmässig ledning av verksamheten är att utveckla verksamhetsledarens yrkesroll och därigenom rikta resurser till jv-föreningens verksamhet eller till flera jv-föreningars verksamhet och utveckla samarbetet mellan dem. Även projekt för sammanslagning av jv-föreningar beviljas fortsättningsvis stöd. Besluten om understöd som stöder sammanslagningar av jaktvårdsföreningar och yrkesmässig ledning av jv-föreningar kan fattas under pågående ansökningstid. Ansökningar kan göras fortlöpande. 

Understöd för ett- och fleråriga projekt

Understöd kan beviljas för både ettåriga och fleråriga projekt som genomförs inom statsbudgetens tidsram. Ministeriet kan dock förbinda sig till att betala ut stödet högst inom tidsfristen för användningen av anslaget. Understöden för jaktvårdsföreningar kan vara högst två-åriga. 

Ansökningsannonsen, ansökningsanvisningarna och ansökningsblanketterna finner du på jord- och skogsbruksministeriets webbplats: mmm.fi/sv/specialunderstöd. 

Ministeriet avser att senare i år utlysa ett specialunderstöd för projekt som utvecklar jaktvårdsföreningarnas verksamhet och främjar vilthushållningen.