MMM avasi rahoitushaun riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja riistataloutta edistäville hankkeille

Julkaistu4.3.2023

Maa- ja metsätalousministeriö avasi 27.1.2023 riistanhoitoyhdistyksille suunnatun hankehaun. Erityisavustuksia myönnetään riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä tukeviin ja riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjausta edistäviin hankkeisiin.

Avustuksia voidaan myöntää hakemusten perusteella seuraaviin hakuilmoituksessa tarkemmin kuvattuihin tarkoituksiin:

  • riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä tukevat hankkeet,
  • riistanhoitoyhdistysten ammattimaista toiminnanohjausta tukevat hankkeet.

Ammattimaisen toiminnanohjauksen tuen tavoitteena on kehittää toiminnanohjaajan tehtävää ja sitä kautta suunnata resursseja riistanhoitoyhdistyksen toiminnan tai useamman riistanhoitoyhdistyksen toiminnan ja yhteistoiminnan kehittämiseen. Myös riistanhoitoyhdistysten yhdistymiseen liittyviä hankkeita tuetaan edelleen. Päätöksiä riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä ja riistanhoitoyhdistysten ammattimaista toiminnanohjausta tukevista avustuksista voidaan tehdä hakuajan aikana. Haku hankkeisiin on jatkuva eli auki toistaiseksi.

Avustuksia yksi- ja useampivuotisiin hankkeisiin

Myönnettävillä avustuksilla voidaan tukea sekä yksi- että useampivuotisia hankkeita, jotka toteutetaan valtion talousarvion käyttöajan puitteissa. Maa- ja metsätalousministeriö voi kuitenkin sitoutua avustuksen maksamiseen kerrallaan enintään määrärahan käyttöajan puitteissa. Riistanhoitoyhdistyksien avustukset voivat olla kerralla enintään 2-vuotisia.

Hakuilmoitus, avustusten hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta osoitteesta https://mmm.fi/erityisavustukset.

Maa- ja metsätalousministeriön suunnitelmana on avata myöhemmin tänä vuonna laajempi riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja riistatalouden edistämistä tukeva haku.