Metsästysajat 2021–2022

Julkaistu5.7.2021

Huom! Kanalintujen metsästysajat 2021-2022 löydät TÄÄLTÄ.

Muista saalisilmoitusvelvollisuus!

Saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle on tehtävä seuraavista lajeista: metsäkauris, villisika, hilleri, metsähanhi, merihanhi, haapana, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, tukkasotka, haahka, alli, isokoskelo sekä nokikana. Lisäksi velvollisuus koskee punasotkaa ja tukkakoskeloa, jotka ovat määräaikaisessa metsästyskiellossa

Ilmoitus tulee tehdä 7 vuorokauden kuluessa saaliin saamisesta, ja siinä tulee olla tiedot saannin päivämäärästä sekä kunnasta ja saaliseläinten laji ja määrä, metsästäjän nimi ja metsästäjänumero. Villisian ja metsäkauriin osalta ilmoitukseen mukaan myös sukupuoli ja arvio iästä ja villisian pyyntipaikan koordinaatit.

Saalisilmoitus on kätevintä tehdä Oma riista -palvelussa. Ilmoituksen voi tehdä myös Suomen riistakeskuksen lomakkeella perinteisenä paperiversiona.

Tarkoitus on tarkentaa tietoa harvalukuisten ja taantuvien lajien saalismääristä, jota tarvitaan metsästyksen kestävyyden arviointiin. Riistatieto on kestävän metsästyksen edellytys, ja turvaa metsästyksen jatkuvuutta.

Suositus:

tee saalisilmoitus viipymättä onnistuneen metsästystapahtuman jälkeen, niin asia ei unohdu.