Åland

Jaktportalen – ditt digitala jaktkort

Här hittar du ditt jaktkort digitalt. Förutom uppgifter om jaktkortets samt älg- och bågskjutprovets giltighet så kan du även ha digitala kartor över dina jaktmarker samt jaktlag direkt sammankopplade till dig i din mobil eller din dator.

Text Roger Gustavsson

Publicerad22.4.2022

Du kan även till ditt jaktkort koppla e-post samt telefonnummer vilket gör att jaktförvaltningen enklare kan nå dig. I portalen kan även jaktenheten publicera nyheter och information som vi tror intresserar och berör jägarkåren. Jaktportalen hittar du under adressen https://jakt.regeringen.ax.

Första gången du ska logga in använder du ditt jaktkortsnummer och födelsetid (födelsedatum anges enligt ddmmåå).

Genast efter det skapar du ett konto med en fungerande epost-adress samt ett lösenord som du själv väljer. Efter det kan du börja utnyttja ditt digitala kort. Om du ännu inte betalt ditt jaktkort så kan du göra det i portalen, detta fungerar både med kreditkort och internetbank.

Jaktportalen fungerar naturligtvis lika bra i mobilen som på datorn. Väljer du att använda mobilen så får du redan första gången en möjlighet att ladda ner en webb-app för ännu enklare hantering av dina jaktärenden. Om du inte laddar ner appen direkt så går det ändå att göra detta vid ett senare tillfälle. Här är viktigt att komma ihåg att om du använder Iphone så måste du använda Safari för att kunna ta ner appen. Den som fortsättningsvis så önskar kan använda pappersjaktkortet precis som tidigare.

I och med att jaktåret byts den första augusti och det behövs ett nytt jaktkort, kan ni alla som har tagit i bruk Jaktportalen redan från och med första juli gå in och lösa detta direkt i portalen. Nu under ett övergångsskede kommer vi också att skicka ut pappers-jaktkorten men ni väljer själva om ni vill betala via banken med de uppgifter som står på kortet eller om ni gör det via appen. Betala dock bara en gång.