Jaktledarna bör vara uppmärksamma på områdets särdrag

Jaktvårdsföreningarna i Lappland ordnade utbildningarna för älgjaktsledare redan i augusti trots att utbildningarna i de övriga delarna av landet oftast är flyttade till september.

Bild Toni Mikkola / Vastavalo
Publicerad3.9.2020

Utbildningarna för jaktledare omfattar viktig information om både säker jakt och användningen av Oma riista. Dessutom har varje område sina egna särdrag som jägarna bör vara uppmärksamma på. Inbjudna intressegrupper och olika lokala aktörer hjälper jaktledarna att ta hänsyn till de olika kategorierna av naturvänner i jaktområdet.

Renbeteslagen, Forststyrelsen och gränsbevakningen deltar

På utbildningarna i norra Finland informerade renbeteslagen om höstens renarbeten. Trasiga renstängsel och påträffade renkadaver bör anmälas till renbeteslaget. Dessutom bör jägarna undvika situationer där hundar kan skada renar.

Vid planeringen av jakten ska jägarna helst hålla kontakt med renvärdarna och använda webbplatsen porotyöt.fi.

Forststyrelsens representant påminde om villkoren i områdestillstånden och praxis i statens marker. I statsmarkerna jagar flera olika sällskap och det är därför viktigt att smidigt ta hänsyn till varandra.

Kontakta gärna områdets jakt- och fiskeplanerare i frågor som gäller områdestillstånd och statsmarker.

Lapplands gränsbevakningssektion deltog i ett arrangemang i östra Lappland där man behandlade gränszonstillståndet samt anvisningarna och reglerna för jakthundar. En hund kan hamna på den ryska sidan när den följer ett vilt. Tänk på att det krävs tillstånd för att få röra sig i gränszonen!

Utbildningar

  • Du kan söka kommande utbildningar på sidan riista.fi > evenemang.
  • En del av utbildningarna spelas in och blir efteråt tillgängliga på viltinfo.fi. Tidigare utbildningar för jaktledare är också tillgängliga här.