Metsästyksenjohtajien hyvä huomioida alueen erityispiirteet

Lapin riistanhoitoyhdistykset järjestivät hirvenmetsästyksenjohtajille koulutukset jo elokuun aikana, kun muualla maassa ne painottuvat syyskuulle.

Kuva Toni Mikkola / Vastavalo
Julkaistu31.8.2020

Metsästäjänjohtajille tarkoitetut koulutukset sisältävät tärkeää tietoa niin turvallisesta metsästyksestä kuin Oma riistan käytöstäkin. Jokaisella alueella on lisäksi omat erityispiirteensä, jotka metsästäjien tulisi tiedostaa. Koulutuksiin kutsutut sidosryhmät ja seudun eri toimijat auttavat metsästyksenjohtajia huomioimaan luonnon eri käyttäjät omalla metsästysalueella.

Paliskunnat, Metsähallitus ja rajavartiosto mukana Lapin koulutuksissa

Pohjois-Suomen koulutuksissa paliskunnat kertoivat syksyn porotöistä. Särkyneistä poroaidoista ja löytyneistä poronraadoista on hyvä ilmoittaa paliskuntaan. Lisäksi koirien aiheuttamia porovahinkoja tulisi välttää. Yhteydenpito poroisäntiin ja porotyöt.fi käyttö on suositeltavaa metsästyspäiviä suunnitellessa.

Metsähallituksen edustaja muistutti aluelupien ehdoista ja käytännöistä valtionmailla. Valtionmailla metsästää useita eri porukoita, jolloin toisten huomioiminen ja joustavuus on tärkeää. Aluelupiin ja valtionmaihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä alueen eräsuunnittelijaan.

Lapin rajavartiolaitos osallistui Itä-Lapin tilaisuuteen, jossa käytiin läpi rajavyöhykelupaan sekä metsästyskoiriin liittyvät ohjeet sekä säännöt. Koira voi riistaa seuratessaan päätyä Venäjän puolelle. On tärkeää muistaa, että rajavyöhykkeellä liikkuminen on luvanvaraista.

Koulutukset

  • Tulevia koulutuksia voi etsiä riista.fi-sivujen tapahtumahausta.
  • Osasta koulutuksista tarjotaan jälkikäteen tallenne Riistainfossa. Metsästyksenjohtajille tarkoitettuja menneitä koulutuksia voi katsoa täältä.