Karhun metsästyskiintiö lähes puolet pienempi kuin viime kaudella

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut karhun metsästyskiintiön, joka on 180 karhua metsästyskaudella 2023–2024. Kiintiö on 166 karhua vähemmän kuin edellisellä kaudella.

Kuva Heikki Rytkönen
Julkaistu19.5.2023

Poronhoitoalueen ulkopuolella karhukiintiö on 130 karhua ja poronhoitoalueella 50 karhua. Kiintiö on 45 itäisellä ja 5 läntisellä poronhoitoalueella.

Suomen riistakeskus päättää poikkeuslupien tarkemmasta kohdentamisesta. Kiintiöstä myönnettävien poikkeuslupien lisäksi Suomen riistakeskus voi myöntää poikkeusluvan myös vahinkoa tai uhkaa aiheuttavien karhujen kaatamiseen. Vahinkoperusteisten lupien määrää ei jatkossakaan rajoiteta. Aiempina vuosina tällaisia lupia on myönnetty vain muutama poronhoitoalueelle.

Maa-ja metsätalousministeriön tiedote