Jaktföreningarnas framtid – och vargen – diskuterades i Idensalmi

Publicerad3.2.2020

På Pohjois-Savon Eräilta, en kväll i jaktens tecken, i Norra Savolax fördjupade deltagarna sig i aktuella frågor om jakt och vilthushållning.

Den traditionella jaktkvällen som arrangerades den 29 januari av Finlands viltcentrals distrikt Norra Savolax, Finlands Jägarförbunds distrikt Norra Savolax och Norra Savolax Kenneldistrikt lockade cirka 90 åhörare till kulturcentret i Idensalmi. Under kvällen behandlades bland annat verksamhetskulturen hos de stora jaktföreningarna i Österbotten och jakten på hönsfågel. På programmet stod också en presentation av projektet Varg Life och en översikt av läget för överklagandeprocessen beträffande dispenserna för beståndsvårdande vargjakt.

Vargfrågorna väckte som väntat känslor och åsikter, men det var i synnerhet föredraget som öppnade kvällen, presentationen av verksamheten i de stora österbottniska jaktföreningarna, som skapade en konstruktiv diskussion. I många jaktföreningar är det på grund av den framskridande ”förgubbningen” brännande aktuellt att diskutera verksamhetens framtid.

Finlands viltcentrals tjänst Oma riista används av ungefär 8000 jaktföreningar och jaktlag som organiserar viltvård och jakt inom sitt verksamhetsområde. I många byar är jaktföreningen den enda registrerade föreningen som ordnar gemensam verksamhet för ortsborna.

– I många jaktföreningar börjar de drivande personerna bli gamla, vilket innebär en utmaning eftersom det är svårt att hitta efterträdare till ansvarsuppgifterna i föreningen. Vi uppmuntrar därför jaktföreningarna att diskutera verksamhetens framtid och ett närmare samarbete med grannföreningarna, berättar Matti Kervinen, viltcentralens specialplanerare i Norra Savolax.

– Men eventuella sammanslagningar av föreningar ska alltid vara frivilliga och besluten ska fattas på lokala grunder, understryker Kervinen.

Vilka fördelar kan en samgång innebära?

Det går att sköta ett större viltområde med fler jägare än förut med nästan samma mängd pappersexercis. Med fler medlemmar hittar man sannolikt personer till föreningens ansvarsuppgifter samtidigt som uppgifterna kan klyvas i mindre och lättare delar.

Fler medlemmar ger:

+ Större ekonomiska möjligheter och arbetsresurser för att utveckla verksamheten

+ Fler medlemmar med samma intressen, exempelvis för jakt på räv och andra små rovdjur

+ Möjligheter till större projekt

+ Högre utnyttjandegrad för fastigheterna och lättare underhåll

Ett större område:

+ Underlättar bla älgförvaltningen. Det är lättare att sköta älgstammen på ett 20 000 hektars område än på tio 2000 hektars områden. När området är stort kan jakten koncentreras till älgtäta marker medan svaga marker lämnas bort.

+ Viltfaunan kan bli artrikare och det kan finnas resurser att anlägga en våtmark

+ Ökar bredden på jaktmöjligheterna

+ Förbättrar förutsättningarna för jakt med hund