Metsästysseuratoiminnan tulevaisuus – ja susi – puhuttivat Iisalmessa

Julkaistu31.1.2020

Pohjois-Savon Eräillassa paneuduttiin riistatalouden ja eränkäynnin ajankohtaisiin kysymyksiin.

Suomen riistakeskus Pohjois-Savon, Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piirin ja Pohjois-Savon Kennelpiirin 29.1.2020 järjestämä perinteinen Eräilta kokosi Iisalmen kulttuurikeskukseen noin 90 kuulijaa. Illan aikana käsiteltiin mm. Pohjanmaan suurten metsästysseurojen toimintakulttuuria ja metsäkanalinnustusta. Lisäksi ohjelmassa oli SusiLIFE -hankkeen esittely sekä katsaus suden kannanhoidollisten poikkeuslupien valitusprosessin tilanteeseen.

Susiasiat herättivät odotetusti tunteita ja mielipiteitä, mutta erityisesti illan avannut esitelmä Pohjanmaan suurten metsästysseurojen toiminnasta sai aikaan rakentavaa keskustelua. Toiminnan tulevaisuuden pohtiminen on monessa ”ukkoutuvassa” metsästysseurassa erittäin ajankohtaista.

Suomen riistakeskuksen Oma riista -palvelussa on noin 8000 metsästysseuraa tai -seuruetta. Seurat järjestävät riistanhoitoa ja metsästystä toiminta-alueillaan. Monella kylällä metsästysseurat ovat ainoita rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka järjestävät paikallisille yhteistä toimintaa.

– Monessa metsästysseurassa on haasteena, että nykyiset puuhahenkilöt vanhenevat, eikä uusia aktiiveja tahdo löytyä seuran vastuutehtäviin. Kannustamme metsästysseuroja keskustelemaan toimintansa tulevaisuudesta ja yhteistyön tiivistämisestä naapuriseurojen kanssa, sanoo Pohjois-Savon alueen erikoissuunnittelija Matti Kervinen, Suomen riistakeskukselta.

– Mahdolliset seurojen yhdistymiset perustuvat kuitenkin aina vapaaehtoisuuteen ja paikallisista lähtökohdista tulevaan päätöksentekoon, Kervinen painottaa.

Mitä etuja seurojen yhdistymisellä voidaan saavuttaa?

Lähes samalla ”paperityöllä” voidaan hoitaa aiempaa suuremman riista-alueen ja metsästäjäjoukon asioita. Suuremmasta jäsenmäärästä löytyy todennäköisesti henkilöitä seuran vastuutehtäviin ja tehtäviä voidaan pilkkoa pienempiin ja kevyempiin osiin.

Suurempi jäsenmäärä:

+ Suuremmat taloudelliset mahdollisuudet ja työresurssit toiminnan kehittämiseen

+ Enemmän samanhenkisiä jäseniä, esimerkiksi kettu- ja muiden pienpetojen jahtiin

+ Mahdollistaa suuremmat hankkeet

+ Kiinteistöjen käyttöaste nousee ja huolto helpottuu

Laajempi alue:

+ Helpottaa esim. hirvikannan hoitoa. On helpompi hoitaa hirvikantaa yhdellä 20 000 hehtaarin alueella kuin kymmenen 2 000 hehtaarin seuran alueella. Laajalla alueella voidaan heikko alue jättää rauhaan ja painottaa pyyntiä tihentymäalueelle.

+ Riistalajisto voi monipuolistua, voimavaroja esimerkiksi kosteikon perustamiseen

+ Monipuolistaa metsästysmahdollisuuksia

+ Parantaa koirilla metsästyksen edellytyksiä