Jakten med hund i renskötselområdet kräver hänsyn

Den som jagar med hund ska ta hänsyn till alla andra som också rör sig ute i naturen. Uppe i norr ska jägaren dessutom ta hänsyn till renskötseln när han eller hon planerar sin jakt.

Text Pirkka Peltonen Bild Hannu Huttu

Publicerad1.7.2024

Hänsynen till rennäringen börjar redan när hunden är valp. För att göra hunden renren (!) krävs det i regel ett långt och outtröttligt arbete. Men när målet väl är nått så känns det väldigt bra när hunden koncentrerar sig på viltet och lämnar renarna i fred. Kontakta renbeteslagets renvärd och fråga om möjligheterna att vänja hunden vid renar.

Ta reda på var renarbeten pågår

Börja jakten med att ta reda på om det pågår renarbeten i jaktområdet. Renskötarens arbete blir ju fördärvat om renarna som han har jobbat med att samla ihop blir jagade av en hund och skingras. Du hittar flera av renbeteslagen i webbtjänsten porotyot.fi och kan kolla vad som pågår.

När du kontaktar renvärden för ett renbeteslag för att fråga om pågående arbeten får du dessutom veta var det finns mycket renar före och efter renskiljningen. Kontaktuppgifterna till renvärdarna hittar du på renbetesföreningens webbplats.

Jaga med en hund i taget

Det rekommenderas att en hundförare som deltar i en jakt i renskötselområdet inte jagar med fler hundar än en i taget. Hundföraren ska ju ha beredskap att hastigt ingripa i hundens arbete och detta lyckas inte om två eller flera älghundar jobbar på olika håll.

Om olyckan ändå är framme…

En hund som driver renar kan störa renarbetena och renarnas betesfrid. I värsta fall skadar hunden en eller flera renar eller så skadar de skenande renarna sig själva.

Med tanke på riskerna bör hunden ha en ansvarsförsäkring, oavsett om den jagar i renskötselområdet eller någon annanstans. Ansvarsförsäkringen är inte dyr, men en välkommen hjälp om hunden vållar skador för tredje part.

Den som jagar med hund i renskötselområdet ska visa omsorg och hänsyn, men trots alla försiktighetsåtgärder kan olyckan ändå vara framme. Om hunden skadar en ren ska du omedelbart kontakta renbeteslagets renvärd!