Insamlingssäsongen för varg-DNA börjar

Insamlingen av vargspillning för DNA-forskningen pågår från första november till sista februari.

Bild Jaakko Alantela

Publicerad17.11.2022

Insamlingen av prover med varg-DNA inleddes den första november. DNA-analyserna hjälper oss att identifiera vargindivider och revirgränser. Dessutom får vi veta om ett visst revir innehas av ett par eller en flock.

– I fjol deltog ungefär 180 frivilliga i insamlingen och vi fick in drygt tusen DNA-prover, berättar forskningsingenjör Antti Härkälä på institutet.

Andelen prover insamlade av frivilliga var klart större än under föregående säsong och den geografiska täckningen var väldigt god. DNA-resultaten är sammanställda på en karta som du finner här: Luonnonvaratieto.luke.fi > svenska.

– Det är vår förhoppning att de frivilliga håller ångan uppe och fortsätter med det här viktiga arbetet, säger Härkälä. 

Förhållandena för insamlingen av vargspillning för DNA-forskningen är bäst på vintern. Snön gör det lättare att följa med hur vargarna strövar och DNA:t tar inte skada av kylan.

Långsiktigt arbete avkastar tillförlitliga data

Informationen som vargobservationerna och DNA-insamlingen ger oss bildar underlaget för förvaltningen av stammen. Både myndigheterna, viltförvaltningen och vanligt folk har nytta av exakt information som samlas in under en lång tid.

– Om det uppstår kvantitativa eller geografiska luckor i den DNA-baserade informationen skulle det försämra precisionen i uppskattningen av stammens storlek och det skulle bli väldigt svårt att separera angränsande revir, förklarar specialforskare Mia Valtonen på Luke.

Du finner anvisningarna för nya DNA-insamlare och kontaktuppgifterna för de insamlingsansvariga här: Luonnonvaratieto.luke.fi > svenska.