Inled hjortjakten med en spurt

Publicerad16.7.2020

Fjolårets lyckade jakt hejdade vitsvansstammens tillväxt, men i synnerhet i området där stammen är tätast bör vi fortsätta minska på hjortarna och göra det rejält.

Det är därför skäl att inleda säsongen effektivt när vaktjakten börjar den första september. Koncentrera gärna jakten till närheten av odlingar och livligt trafikerade vägar för att minimera skadorna och viltolyckorna i slutet av säsongen. Det är viktigt att skjuta kalvar så att de reproduktiva hindarna blir jaktbara.

Låt oss komplettera slutspurten med en spurt i början!