I Seitseminen och Lauhanvuori strövar nästan 40 frisläppta skogsrenar

I Lauhanvuori nationalpark har man under sommaren släppt nio skogsvildrenar från tillvänjningshägnet och från hägnet i Seitseminens nationalpark tolv renar. Storleken på den vildlevande hjorden med skogsrenar ökade därmed i Seitseminen till tjugo renar och i Lauhanvuori till sjutton.

 

Bild Milla Niemi
Publicerad10.7.2020

Den första frisläppningen av skogsrenar från tillvänjningshägnen i nationalparkerna Seitseminen och Lauhanvuori gjordes i höstas. Frisläppningen fick en fortsättning nu i juli när sammanlagt 21 skogsvildrenar släpptes ut i naturen.

– Vi valde att släppa ut dem mitt i sommaren främst för att tillgången på föda är god, berättar Sakari Mykrä-Pohja på Forststyrelsen, som är projektchef på projektet Skogsvildren LIFE.

Före frisläppningen försågs två vuxna vajor med ett gult satellithalsband. Somliga av de frisläppta skogsrenarna har öronmärken i klara färger för att kunna identifieras. Alla individer som är födda i hägnet har inte blivit märkta.

Ungefär hälften av de frisläppta skogsrenarna är födda i hägnen medan de övriga är födda i djurparker och har flyttats till hägnen för att lära sig ett självständigare liv. Förhoppningsvis kommer de frisläppta skogsvildrenarna att stanna i eller nära nationalparkerna.

Återutsättningarna ingår i det EU-finansierade projektet Skogsvildren LIFE med syftet att förvalta och skydda arten. Projektet koordineras av Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster.

Läs mera HÄR.