Seitsemisessä ja Lauhanvuoressa vaeltaa vapaana lähes 40 metsäpeuraa

Lauhanvuoren kansallispuistoon on vapautettu kesän aikana totutustarhasta yhdeksän ja Seitsemisen kansallispuistoon kaksitoista metsäpeuraa. Vapaana kulkevan metsäpeuratokan koko kasvoi näin Seitsemisessä kahteenkymmeneen yksilöön ja Lauhanvuoressa seitsemääntoista.

Kuva Milla Niemi
Julkaistu9.7.2020

Metsäpeuroja vapautettiin Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa sijaitsevista totutustarhoista ensimmäisen kerran syksyllä. Vapautukset saivat jatkoa heinäkuussa, kun tarhoista on päästetty luontoon yhteensä 21 metsäpeuraa.

-Valitsimme keskikesän vapautusajankohdaksi erityisesti hyvän ravintotilanteen takia, kertoo MetsäpeuraLIFE-hankkeen projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja Metsähallituksesta.

Kahdelle aikuiselle vaatimelle asennettiin keltaiset satelliittipannat ennen vapautusta. Osalla vapautetuista metsäpeuroista on kirkkaanväriset korvamerkit, jotka mahdollistavat eläinten tunnistamisen. Kaikkia totutustarhassa syntyneitä yksilöitä ei ole merkitty.

Noin puolet vapautetuista metsäpeuroista on syntynyt totutustarhoissa. Loput ovat syntyneet eläintarhoissa, joista ne on siirretty totutustarhaan opettelemaan itsenäisempää elämää. Vapautettujen metsäpeurojen toivotaan jäävän asumaan kansallispuistoihin ja niiden lähialueille.

Palautusistutukset ovat osa EU-rahoitteista metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanketta MetsäpeuraLIFE. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Eräpalvelut.

Lue lisää hankkeen sivulta.