Hjulen rullar trots undantagstillståndet – i Lappland hördes intressegrupperna på distans

textEerojuhani Laine, viltplanerare, Lappland
Publicerad1.4.2020

Beskattningen av älgstammen under den senaste jaktsäsongen, tillståndet för stammen och älgskadorna diskuterades den 20 mars på distans. Lapplands regionala viltråd hade sammankallat mötet.   

Med anledning av det rådande tillståndet ordnades mötet med intressegrupperna på distans. Deltagarna fick på förhand detaljerade anvisningar för hur de skulle koppla upp sig till mötet och det gick att koppla upp sig redan två timmar i förväg. Vid behov gick det också att konferera per telefon.

Deltagarna kunde ansluta utan tekniska bekymmer och samtliga deltagande intressegrupper kunde framföra sin syn på älgförvaltningen.

Det förekom knappt alls några kontaktproblem under mötet och när det avslutades var många överraskade av hur smidigt det hela hade gått. Kanske blev diskussionerna inte lika livliga som när man möts ansikte mot ansikte, men inte satt folk tysta för det, utan synpunkterna strömmade in till kommentarsfältet, också när någon hade bett om ordet.

När uppkopplingen krånglade var det en av deltagarna som kopplade på humorn: Där rök bilden, snart väl också ljudet.

Färre älgar i Lappland

Under jaktåret 2019-2020 minskade älgstammen från cirka 21 700 året innan till cirka 20 400 älgar. I fem älghushållningsområden låg älgstammen inom det målsatta spannet som ställdes upp 2018 medan älgarna i fyra områden låg ovanför.

Enligt det målsatta spannet ska älgstammen i Lappland ligga mellan 12 863 och 17 491 älgar; i medeltal cirka 15 000 älgar.

Flyginventeringarna viktiga

Älgskadorna på skog har minskat i Lappland sedan 2018, men samtidigt noterar vi en ökning i olycksstatistiken för trafiken. Enligt intressegrupperna borde älgstammen skäras ner till den målsatta storleken i de älghushållningsområden där älgarna överskrider målet för att vi ska kunna minska på i synnerhet skogsskadorna och viltolyckorna i de här områdena.

Enligt det regionala viltrådet i Lappland är flyginventeringarna som Naturresursinstitutet gör fortsättningsvis viktiga för att vi ska få fram exaktare siffror för de lappländska älgarna. Där råder ju en osäkerhet eftersom det handlar om så stora arealer. I vintras räknade Naturresursinstitutet älgar med helikopter i Sodankylä och Rovaniemi.