Poikkeustilasta huolimatta pyörät pyörii – Lapissa kuultiin sidosryhmiä etänä

TekstiEerojuhani Laine, riistasuunnittelija, Lappi
Julkaistu31.3.2020

Lapin alueellisen riistaneuvoston koolle kutsumana 20.3.2020 keskusteltiin etäyhteyden välityksellä edellisen metsästyskauden toteutuneesta hirvikannan verotuksesta, kannan tilasta ja hirven aiheuttamista vahingoista.

Sidosryhmäkuuleminen järjestettiin poikkeustilasta johtuen etäyhteyden välityksellä. Osallistujille laadittiin etukäteen seikkaperäiset ohjeet kokoukseen liittymisestä, ja jo kaksi tuntia ennen kokouksen alkua oli mahdollista tulla linjoille. Samaan aikaan osallistujia tarvittaessa neuvottiin puhelimitse.

Väki pääsi mukavasti linjoille, ja kaikki paikalla olleet sidosryhmät saivat kerrottua näkemyksensä hirvikannan hoidosta.

Kokouksen aikana ei juurikaan ollut yhteysongelmia ja kokouksen päätteeksi monet olivatkin yllättyneitä siitä, kuinka sujuvasti kokous saatiin pidettyä. Keskustelu ei ehkä virinnyt yhtä vilkkaaksi, kuin naamatusten olisi käynyt – ei siellä kuitenkaan mykkinä istuttu, vaan kommentteja tuli viestikenttään ja pyydettyinä puheenvuoroina.

Eräällä osallistujalla yhteyden pätkäistessä löytyi myös huumoria. Hän kirjoitti viestikenttään ”Vode” Liukkosen klassikon: ”nyt meiltä meni kuva, toivottavasti kohta menee myös ääni”.

Lapin hirvikanta pieneni

Metsästyskauden 2019-2020 jälkeen hirvikanta oli laskenut edellisen vuoden noin 21 700 hirvestä noin 20 400 hirveen. Hirvitalousalueittain hirvikanta oli vuonna 2018 asetettujen tavoitehaarukoiden sisällä viidellä hirvitalousalueella, ja yläpuolella neljällä hirvitalousalueella.

Asetettujen tavoitehaarukoiden mukainen hirvikanta Lapissa on 12 863–17 491 hirveä, keskimäärin noin 15 000 hirveä.

Lentolaskennat tärkeitä

Hirvien aiheuttamat metsävahingot ovat Lapissa vähentyneet vuodesta 2018, kun taas kolaritilastoissa oli nousua. Sidosryhmien näkemysten mukaan hirvikantaa tulee leikata tavoitteiden mukaisiksi hirvitalousalueilla, joilla ollaan kantatavoitteiden yläpuolella, jotta saadaan vähennettyä erityisesti näiden alueiden metsä- ja liikennevahinkoja.

Lapin alueellisen riistaneuvoston mukaan Luonnonvarakeskuksen toteuttamat lentolaskennat ovat jatkossakin tärkeitä tarkentamaan Lapin kanta-arvioita, joihin liittyy epävarmuutta Lapin pinta-alaltaan laajoilla alueilla. Kuluvan talven aikana Luonnonvarakeskus laski hirviä helikopterilaskennoilla Sodankylässä ja Rovaniemellä.