Passen är lätta att hitta när de är markerade på kartan i Oma riista. När du klickar på symbolen för passet får du fram den kompletterande informationen. Det kan vara den lättaste vägen dit eller skjutsektorerna.

Hitta rätt till passet!

Till tjänsten Oma riistas senaste funktioner hör möjligheten att på en förenings kartor införa uppgifter om pass och andra viktiga platser. Föreningens medlemmar ser passen, slickstenarna och de övriga platstyperna i Oma riista-appen.

Text Lauri Itkonen

Publicerad27.6.2022

Den nyaste funktionen är kanhända främst avsedd för jaktledare som svarar för säkerheten på en sällskapsjakt. Med funktionen kan jaktledaren lotsa en jägare till hans rätta plats och samtidigt ha koll på de övriga passen.

En förklarande beskrivning av passet ökar säkerheten. Beskrivningen kan bestå av en väganvisning till passet och hur jägaren känner igen det, de förbjudna skjutsektorerna samt avstånden till synliga punkter i terrängen. Väl framme vid passet kan jägaren jämföra med beskrivningen och behöver således inte hålla alla anvisningar i minnet.

Jaktledaren bör därför rekommendera jaktsällskapet att skaffa sig Oma riista och ladda ner appen. Med ledning av kartmarkeringarna och sin egen positionsbestämning finner jägaren vägen också till ett pass där han inte har varit förut.

Funktionerna tas i bruk under sommaren

Föreningens Oma riista-kontaktperson eller jaktledaren fastställer passen och de övriga punkterna i terrängen och inför dem på föreningens kartor. Detta görs här: OMRÅDEN /VÄGPUNKTER. Det finns fyra slag av positionspunkter: Pass, Slicksten, Utfodringsplats och Annat. De har symboler i olika färger. Positionspunkternas belägenhet, antal och beskrivningar kan redigeras efter behov.

Föreningsmedlemmarna ser kartorna och markeringarna också i Oma riista på webben, men kartfunktionerna är inte optimerade för små skärmar. I praktiken fungerar det här bäst om du laddar ner Oma riistas mobilversion eftersom funktionerna är planerade för användning i terrängen och du har mobilen med dig på jakten. Både Oma riistas webbläsare och mobilversionen fungerar med samma inloggning.

Under sommaren och hösten ordnar föreningarna möten, samråd och talkojobb. Det ger medlemmarna utmärkta möjligheter att be om råd, testa funktioner och markera sitt pass och andra viktiga punkter i Oma riista.

Oma riista är en gratistjänst som upprätthålls av Finlands viltcentral. Rådgivning: Oma riista-helpdesk, vardagar 2–16, tfn 029 431 2111, mail oma@riista.fi.

På viltinfo finner du anvisningarna för positionspunkter för föreningens kontaktperson och medlemmarna.