Kun Oma riistan kartalle on merkitty esimerkiksi passipaikat, on niihin helppo löytää. Painamalla pisteen kuvaketta avautuvat näkyviin lisätiedot, kuten mahdolliset tarkemmat lähestymisohjeet tai ampumasektorit.

Turvallisesti oikeassa passipaikassa

Oma riista -palvelun uusimpia ominaisuuksia on mahdollisuus merkitä seuran karttoihin tietoa passipaikoista ja muista tärkeistä kohteista. Seuran jäsenet näkevät nämä passipaikat, nuolukivet, ja muut paikkatyypit Oma riista -mobiilisovelluksella.

Teksti Lauri Itkonen

Julkaistu27.6.2022

Uusi ominaisuus auttaa ehkä eniten metsästyksen johtajaa, joka vastaa yhteisen jahdin turvallisuudesta. Nyt hänellä on keino ohjeistaa metsästäjä varmasti oikealle paikalle ja tietämään myös toisten passien sijainnit.

Turvallisuutta lisää, jos passipaikalle annetaan sanallinen kuvaus. Kuvauksessa voi olla esimerkiksi ohje passipaikan löytämiseen ja tunnistamiseen, kielletyt sektorit sekä etäisyydet näkyvillä oleviin maastokohteisiin. Tämän kuvauksen voi passiin tuleva metsästäjä tarkistaa, eikä näin ollen ohjeistus ole muistinvaraista.

Johtajan kannattaa suositella jahtiporukalle Oma riista -tunnusten hankkimista ja mobiilisovelluksen lataamista. Karttamerkintöjen ja oman paikannuksen perusteella löytää sellaisenkin passipaikan, jossa ei aikaisemmin ole ollut.

Kesällä toiminnot käyttöön

Seuran Oma riista -yhteyshenkilö tai metsästyksen johtaja määrittelee paikkapisteet ja liittää ne seuran karttoihin. Määrittely tehdään kohdassa ”ALUEET/PAIKKAPISTEET”. Paikkapisteitä on neljää eri tyyppiä: Passi, Nuolukivi, Ruokintapaikka sekä Muu. Paikkatyypeillä on eriväriset symbolit. Pisteiden sijaintia, lukumäärää ja kuvauksia voi muokata tarpeen mukaan.

Seuran jäsen näkee kartat ja niihin liitetyt pisteet Oma riistan selainversiostakin, mutta sen karttaominaisuuksia ei ole optimoitu älylaitteiden pienille näytöille. Käytännössä toimivinta on ladata Oma riistan mobiiliversio, koska se kulkee jahdissa mukana ja sen toiminnot on suunniteltu maastokäyttöön. Molemmat Oma riistan versiot toimivat samoilla tunnuksilla.

Seurat järjestävät kesän ja syksyn mittaan kokouksia, palavereita ja talkoita. Näissä tilaisuuksissa seuralla on hyvä mahdollisuus neuvoa ja testata toimintoja sekä merkitä Oma riistaan passipaikkansa ja muut tarpeelliset kohteet.

Oma riista on Suomen riistakeskuksen ylläpitämä maksuton palvelu. Neuvonta: Oma riista -helpdesk (arkisin klo 12–16) p. 029 431 2111, s-posti oma@riista.fi

Paikkapisteet-ohjeet seuran yhteyshenkilölle ja seuran jäsenelle löytyvät Riistainfosta.